Mid-Term Review of the Trade Policy Training Centre in Africa, trapca

2013-08-22

Publication
Author:
Bernt Andersson, Talitha Bertelsmann and Scott Adam Pain
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:24 Sida Decentralised Evaluation / År 2006 startade Trade Policy Training Centre i Afrika (Trapca) som ett gemensamt initiativ mellan östra och södra Afrika Förvaltning Institute (Esami), Lunds Universitet och Sida. Den halvtidsöversyn fann att Trapca är mycket relevant och har framgångsrikt utvecklat sin förmåga att köra högkvalitativa kurser i handelspolitiken. Strukturen av kurser, läroplanen, fakulteten, utbildning och utbildning är utmärkta, medan levnadsvillkoren för de studerande kan förbättras, även om det måste vara balanseras med behovet av att hålla kostnaderna nere. Kurserna har bidragit till att bygga upp individuella kapacitet i handelspolitiken på mer än 2000 personer från de minst utvecklade och låginkomstländer i Afrika.pages:0