Sida's development cooperation in figures - 2013

2013-11-25

Publication
Description:
Den här rapporten finns även i en svensk version, "Sidas utvecklingssamarbete i siffror" (Sida61611sv) / Sida arbetar på uppdrag av den svenska Riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen, en uppgift som kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbetet, Sverige bistår länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin egen utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskaper, färdigheter och kompetens. Detta ökar världens välstånd.pages:4