Sida’s Portfolio within Environment and Climate Change 2012

2013-11-29

Publication
Description:
Portfolio Overview Sida 2013 / Miljö och klimatförändringar är en viktig aspekt av den övergripande ramen för hållbar utveckling. Hållbar användning av naturresurser och miljöhänsyn är grundläggande för att skapa förutsättningar för effektiv fattigdomsbekämpning i partnerländerna. Miljö är i första hand en övergripande fråga som är behandlas i alla sektorer där Sida bedriver verksamhet samt en av tre tematiska prioriteringar för det svenska utvecklings samarbete. Under 2012 utbetalade Sida 2 miljarder kronor till insatser där miljömässigt hållbar utveckling var ett huvudsyfte, vilket motsvarar 12% av Sidas totala portfölj.pages:2