Sida’s Portfolio within Democracy, Human Rights and Public Administration in 2012

2013-11-29

Publication
Description:
Portfolio Overview Sida 2013 / Demokrati och mänskliga rättigheter är en av de tre tematiska prioriteringar i det svenska utvecklingssamarbetet som samt en sektor. Sidas arbete inom området styrs av The Policy för demokratisk utveckling och mänskliga Rättigheter i svenskt utvecklingssamarbete, 2010-2014. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och landkategorier under 2012.pages:2