Sida’s Portfolio within Energy 2012

2013-11-29

Publication
Description:
Portfolio Overview Sida 2013 / Idag 1,4 miljarder människor lever utan tillgång till modern energi. I Afrika mer än en halv miljard människor, eller en tredjedel av hushåll, saknar tillgång till elektricitet. Många av millennieutvecklingsmålen inte kan uppnås utan förbättrad tillgång till energitjänster för grundläggande mänskliga behov, ekonomisk tillväxt, inkomstgenererande aktiviteter och de grundläggande sociala tjänster. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn delat med delsektorer och land / region under 2012.pages:2