Sida’s Portfolio within Agriculture, Forestry, Fishery and Rural development 2012

2013-11-29

Publication
Description:
Portfolio Overview Sida 2013 / Fattigdom och hunger är nära sammankopplade. Det beräknas att 870 miljoner människor fortfarande lider av hunger och svält i världen. Att utrota extrem hunger och fattigdom är millenniemål nr 1 och en hög prioritet på både internationella och svenska agendan utvecklingen. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och land / region under 2012.pages:2