Water resource efficiency

2013-12-05

Publication
Description:
Water and Sanitation - Information Brief No.5 / Vattenbrist är en verklighet för hundratals miljoner människor och konkurrensen om vattnet stiger, belyser behovet av förbättrad vatten. Nuvarande brister förklaras av otillräcklig eller försämrade infrastrukturen i vattenförsörjningssystem och / eller brist på incitament att använda vatten på ett effektivt sätt. Sida stödjer utvecklingskapacitet, datainsamling, policyförändringar och investeringar för att bidra till en mer effektiv och rättvis fördelning av vattnet.pages:2