Evaluation of Sida's Support to Enviroment Infrastructure and Reforms in Central and Eastern Europe and Western Balkans 1995-2010 - Final Report

Publication date:
2013-09-26
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2013:5
Language:
English
Authors:
Eric Buhl-Nielsen , Bjørn Bauer , Vera Devine , Johanna Garcia , Fredrik Pitzner-Jørgensen , Ildar Gazizullin , Sigitas Paksys
Description:
Detta skrivbord-baserade Utvärderingen det svenska stödet till investeringsprojekt på miljöområdet i Central-och Östeuropa och västra Balkan sedan mitten 1990s.The projekt som ingår fysisk infrastruktur och institutionella reformer, inklusive avloppsvatten, avfallshantering och energieffektivitet. Den viktigaste slutsatsen är att de miljöinvesteringar har lett till betydande miljöförbättringar. Stöds av kapacitetsuppbyggnad och institutionella reformer, investeringar kommer att största delen fortsätta att leverera miljömässiga fördelar för överskådlig framtid. Stora fynd är att programmatiska tillvägagångssätt är mer effektiva, skulle knappa bidragsmedel har haft en ännu större effekt genom en mer strategisk blandning av lån och bidrag och att uppföljning och utvärdering av projekten var bristfällig.

PDF image