Summative Evaluation: Analysis of the results and experiences from Sweden's development co-operation with Timor-Leste - Final Report

Publication date:
2013-11-14
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2013:33
Language:
English
Authors:
Trish Silkin , Benicia Magno
Description:
Sveriges utvecklingssamarbete med Östtimor inleddes 1998 genom humanitärt bistånd och avvecklades vid i slutet av 2013, vid vilken tidpunkt det huvudsakliga fokus på stöd till utbildning och rättsväsendet, parlament, valda organ och den nationella institution för mänskliga rättigheter. Sidas stöd lämnades till FN partnerbyråer och utvärderingen konstaterades att de FN-projekt hade lämnat viktiga bidrag till att utveckla individuella, organisatoriska och institutionella kapaciteten i de finansierade institutioner. Utvärderingen konstaterade också att projekten hade generellt underskattad Östtimors unika utmaningar kapacitetsutveckling och att även en baslinje av kapaciteten hade uppnåtts, var ingen av de finansierade institutioner ändå kunna fungera självständigt. Utvärderingen bedömde att Sidas utfasning hade skötts väl och träffade de flesta av kriterierna för en välskötta exitstrategi.

PDF image