Water supply and management of wastewater

Water and Sanitation - Information Brief No.1

Publication date:
2013-12-05
Language:
English
Description:
Sverige erkänner de mänskliga rättigheterna till vatten och sanitet och stöder tillhandahållande av vatten-och avloppstjänster i många länder över hela världen. Sida är medveten om att tekniskt lämpliga och prisvärda lösningar är nödvändiga, men inte tillräckliga. Det är viktigt att tekniken åtföljs av institutionella, administrativa och ekonomiska reformer. Sidas stöd syftar till att främja reformer i partnerländerna för att bygga mer demokratiska och effektiva institutioner.

PDF image