Governance

Water and Sanitation - Information Brief No.2

Publication date:
2013-12-05
Language:
English
Description:
Världens vattenkris är i grunden en kris av makt. Förbättrad styrning är en viktig komponent för att uppnå en hållbar, effektiv och rättvis vatten och sanitet, och är som sådan en prioritet för Sida.

PDF image

Download:
299,68 KB