Risk reduction and resilience

Water and Sanitation - Information Brief No.3

Publication date:
2013-12-05
Language:
English
Description:
Vatten är en resurs avgörande för överlevnad och samhällets funktion. Men vatten kan också vara en fara. För mycket eller för lite vatten kan orsaka översvämningar, torka, erosion, sprider sjukdomar och förstör infrastruktur. Återkommande vattenrelaterade katastrofer utgör stora hinder för att uppnå mänsklig säkerhet och hållbar socioekonomisk utveckling. Katastrofriskreducering, klimatanpassning och stöd för att öka motståndskraften är kritiska och integrerade aspekter i Sidas vatten och sanitet stöd.

PDF image

Download:
257,28 KB