Water resource efficiency

Water and Sanitation - Information Brief No.5

Publication date:
2013-12-05
Language:
English
Description:
Vattenbrist är en verklighet för hundratals miljoner människor och konkurrensen om vattnet stiger, belyser behovet av förbättrad vatten. Nuvarande brister förklaras av otillräcklig eller försämrade infrastrukturen i vattenförsörjningssystem och / eller brist på incitament att använda vatten på ett effektivt sätt. Sida stödjer utvecklingskapacitet, datainsamling, policyförändringar och investeringar för att bidra till en mer effektiv och rättvis fördelning av vattnet.

PDF image

Download:
367,71 KB