Implementation Evaluation of the Cooperation Strategy with Kenya 2009-2013

Publication date:
2013-12-11
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2013:35:I
Language:
English
Authors:
Ian Christoplos , Angela Christie , Johanna Bergman-Lodin , Michael Hauer
Description:
Utvärderingen av den svenska strategin för utvecklingssamarbete med Kenya 2009-2013 bedömer i vilken utsträckning svenska utvecklingssamarbetet har varit relevant , effektivt , effektivt , hållbart och har uppnått lämpliga resultat . Under Strategiperioden Sverige använde drivkraften i den nya kenyanska konstitutionen för att främja välbehövlig planering , institutionell utveckling och politiska reformer . Strategin var problematisk på grund av den stora omfattningen av sina mål , vilket återspeglade en svår process att gå mot ökad sektorsfokus. Strategin utformades i en tid då internationella och kenyanska åtaganden till agendan för biståndseffektivitet verkade stark . Dessa åtaganden därefter avtagit , men ambassaden var framgångsrik i att identifiera annat innebär att behålla kenyanska ägarskap och ledarskap . I slutet av strategiperioden ansträngningarna alltmer förskjutits till kapacitet utveckling för att göra det möjligt för regeringen och det civila samhället för att börja genomföra nya metoder på ett sätt som speglar människans principer rättigheter . I utvärderingen dras slutsatsen att imponerande resultat har uppnåtts , men att uppmärksamma perspektiv de fattiga kommer att kräva större tydlighet i de övergripande målen och de tillhörande teorier om förändring i förhållande till såväl direkt riktade programmering och insatser för att påverka den bredare politiska och institutionella sammanhang .

PDF image