Implementation Evaluation of the Cooperation Strategy with Kenya 2009-2013 - Part II: Poverty and Development Assessment

Publication date:
2013-12-11
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2013:35:II
Language:
English
Authors:
Ian Christoplos , Angela Christie , Johanna Bergman-Lodin , Michael Hauer
Description:
Denna fattigdom och Assessment Development är den andra delen av utvärderingen av den svenska strategin för utvecklingssamarbete med Kenya 2009-2013 som genomfördes under 2013 . De övergripande slutsatserna från PDA är att Kenya i dag kännetecknas av en slående blandning av optimism och pessimism . Kenya är ett av de största ekonomin i Afrika och , trots ett antal betydande politisk , ekonomiska och klimatchockeroch motgångar har det skett en relativt kraftig och stadig tillväxt under de senaste två decennierna . Detta har inte lett till betydande minskning av fattigdomen . De bakomliggande orsakerna till fattigdomen i Kenya är komplexa och relaterade till tillgång till finansiella , mark och vattenresurser, grundläggande tjänster, makt och försörjning val . Ojämlikheten är uttalad och kopplas till geografi , etnicitet och kön . Både på landsbygden och i städerna fattigdom är förknippade med kapacitet att hantera konvergerande försörjning chocker . Den nya konstitutionen utgör ett formellt åtagande att reformer på områden som är viktiga för att gå mot ökad respekt för de mänskliga rättigheterna . Det finns fortfarande en betydande klyfta mellan folkets konstitutionella rättigheter , deras medvetenhet om dessa rättigheter och de offentliga tjänstemännens förpliktelser och förmåga att agera på sina nya arbetsuppgifter . Landskapet i utvecklingssamarbetet förändras med nya partners och former framväxande och där kommersiella relationer blir allt viktigare . De PDA processerna avslöjade två kontrasterande perspektiv om vilken typ av fattigdom och hur man ska hantera det där det första är ett är ett tydligt erkännande av att Kenyas regering måste vara mer ansvariga för sina medborgare och den andra , mindre lovande utveckling , finns en tendens att se ett tydligt fokus på fattiga som inte är nödvändig och med risk att rättigheterna för de fattiga kommer att vara i fara om de försvinner från den politiska landskapet .

PDF image