Evaluation of cooperation results under the Swedish Strategy for Development Cooperation with Turkey, 2010-2013 - Final Report

2013-12-19

Publication
Author:
Roland Blomeyer and Zeliha Ünaldi
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2013:50 Sida Decentralised Evaluation / Utvärderingen presenteras resultaten av samarbetet inom ramen för den svenska strategin för utvecklingssamarbetet med Turkiet 2010-2013. den utfördes av SIPU International mellan maj och juli 2013. Utvärderingsgruppen bestod av gruppledaren Roland Blomeyer och teammedlem Zeliha Ünaldi.pages:0