Review of the Sida-funded Institutional Cooperation in the Field of Environment in Ukraine - Final Report

2014-01-29

Publication
Author:
Eric Buhl-Nielsen, Vera Devine and Gazizullin Ildar
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2014:1 Sida Decentralised Evaluation / I denna rapport granskas det Sida-finansierade institutionellt samarbete på miljöområdet i Ukraina (2009-2013) mellan de Svenska Naturvårdsverket, Svenska strålskyddsmyndigheten och deras Ukrainska motsvarigheter. Översynen konstaterar att målen för Sidas program delvis uppnåtts med brist härrör från en kombination av politiska och institutionella faktorer, de flesta men inte alla av dem är ur kontroll av programmen. Ukrainas politiska åtagande gentemot EU: s tillnärmning miljö kommer ytterst att påverka realistisk ambitionsnivå, takten av reformen, innehåll och karaktär av framtida stöd och den slutliga framgången av miljösamarbetet i framtiden.pages:0