Sida’s Support to the Food and Agriculture Organization (FAO) 2012

2014-02-07

Publication
Description:
Portfolio Overview Sida 2012 / Under 2012 bidrog Sida till 11 projekt och program med FAO, till totalt utbetalda beloppet på 156 Mkr. FAO är det sjunde största multilaterala mottagande organisation i termer av Sidas multi-bilaterala utbetalningar. Jordbruket och skogssektorn stod för över hälften av de utbetalningar under 2012, medan resten avsattes för humanitärt hjälp. Regeringen i Sveriges bidrag till FAO: s ordinarie budget under 2012 var 35 MSEK.pages:2