Sida’s Support to UNOPS

2014-02-07

Publication
Description:
Portfolio Overview Sida 2012 / Under 2012 gjorde Sida 6 utanför kärn bidrag till FN: s Offi ce för projekttjänster (UNOPS), totalt ett belopp på 241 MSEK. Detta är en betydande ökning från 53,5 Mkr i 2008, vilket visar att UNOPS blir allt mer viktigt för Sida. UNOPS är nu Sidas fi femtedel största utveckling partner i FN-systemet.pages:2