Review of the Regional Cooperation Council’s (RCC) Project “Women entrepreneurship” - Final Report

2014-03-27

Publication
Author:
Klas Markensten, Ana Popovicki Capin and Ian Christoplos
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2014:10 Sida Decentralised Evaluation / Detta är en halvtidsutvärdering av ett Sida-finansierat projekt för kvinnliga företagare i sydöstra Europa (inklusive Turkiet och Moldavien). Projektet främjar bästa metoder i kvinnligt företagande i linje med småföretagsakten för Europa (SBA), och kapacitetsuppbyggnad av nationella och regionala kvinnor företagarens nätverk och sammanslutningar. Projektet har nått dess resultat, men det är för tidigt för betydande resultat. De verkställande organen fungerar bra med ämne men projektledning, resultat övervakningen och samordningen bör förbättras. Sida rekommenderas att finansiera en ny fasen av projektet efter den nuvarande fasen avslutas.pages:0