Experiences and lessons learned from Partner Driven Cooperation in the seven selective cooperation countries - Final Report

Publication date:
2013-12-13
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2013:49
Language:
English
Authors:
Klas Markensten , Johanna Lindström
Description:
Denna utvärdering har tittat på resultaten av aktörssamverkan som har genomförts i Botswana, Namibia, Sydafrika Afrika, Kina, Indien, Indonesien och Vietnam. Den viktigaste slutsatsen är att ett antal starka partnerskap med ömsesidigt intresse har varit skapat, av vilka många kommer att fortsätta i någon form även efter 2013. En observation är att partnerskap tar lång tid att bli fullt fungerande och hållbara, och att PDC är därför inte lämplig för att fasa ut utvecklingssamarbetet under kortare perioder, t.ex. tre år. Det rekommenderas att en ny typ av PDC anses, där det främsta målet är att skapa hållbara förbindelser som bygger på ömsesidiga intressen.

PDF image