What works for market development: A review of the evidence

Publication date:
2013-12-17
Series:
UTV Working Paper
Series number:
2013:1
Language:
English
Authors:
Sunil Sinha , Johan Holmberg , Mark Thomas
Description:
I en tid av åtstramning hemma , har hjälporganisationer kommit under större press att motivera att spendera pengar på de fattiga i utvecklings länder . Ny forskning har ifrågasatt gamla sanningar och ifrågasatte inställning till stöd ( dvs. planerare vs forskare ) och bevis som ligger till grund ( konventionella metoder vs randomiserade experiment ) . I rapporten görs en genomgång av de bevis på vad arbetar för ekonomisk utveckling med fokus på utveckling av den privata sektorn , utveckling av finanssektorn, handel , och effekten av instrument som används för att stödja dem . Det innehåller teorier om förändring och logiska modeller för varje område och testar i vilken utsträckning bevisen stödjer dem . Den visar att flera påståenden är överspeladeeller obevisade (t.ex. göra reformer affärs , finansiell integration ) och att det finns viktiga kunskapsluckor i fråga om att skapa arbetstillfällen och minska de regionala skillnaderna som är avgörande för minska fattigdomen . Den finner att en cykel av över hävdar fördelarna med nya insatser utan det bevis för att backa dem följde av fullständig nedläggning utan att lära lektioner när begränsningar observeras , hindrar sökandet efter lärande vad som fungerar .

PDF image