Power Analysis: A Practical Guide

Publication date:
2013-12-18
Language:
English
Author:
Jethro Petit
Description:
" Förändring för frihet " (2010-2014) 1 , den makten har analyserats som en del i sammanhanget särskild analys av fattigdom . Rekommendationen har upprepats av Svenska regeringen i instruktioner och annan styrning dokument . Guiden kombinerar akademisk kunskap om makt , hur makt skapas och fungerar , samt hur olika former av makt samspel , med upplevelser av genomfört Power Analysis . Det förklarar sambandet mellan en politisk ekonomi analys ( PEA ) och en maktanalys och vilken typ av kunskap som du kan räkna med att vinna på att göra olika former av analyser. Power Analysis guide är ett stöd för personalen som har behovet av en bättre förståelse av sammanhang. Analysen bör ses som en process för Ambassaden eller team som tar initiativ , ibland även involverar andra intressenter . Sålunda är produkten inte begränsad till den färdiga rapporten , men är en capacitybuilding sträva som kan ge en utvecklingsprocess till en annan och mer effektiv nivå . Guiden är producerad av Sida för användning inom och utanför organisationen till förmån för växla kraft mot det nu maktlösa .

PDF image