Evaluation of cooperation results under the Swedish Strategy for Development Cooperation with Turkey, 2010-2013 - Final Report

Publication date:
2013-12-19
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2013:50
Language:
English
Authors:
Roland Blomeyer , Zeliha Ünaldi
Description:
Utvärderingen presenteras resultaten av samarbetet inom ramen för den svenska strategin för utvecklingssamarbetet med Turkiet 2010-2013. den utfördes av SIPU International mellan maj och juli 2013. Utvärderingsgruppen bestod av gruppledaren Roland Blomeyer och teammedlem Zeliha Ünaldi.

PDF image