Mid Term Review of the Malonda Program July 2010-June 2013

Publication date:
2013-12-30
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2013:43
Language:
English
Authors:
Andrew Lambert , Mateo Cabello , Padil Salimo , Hermes Sueia
Description:
Denna Mid Term Review (MTR) i Malonda Foundation (MF) undersöker dess framsteg i genomförandet sin 2010-2013 strategisk plan under perioden juli 2010 till oktober 2012. Syftet med granskningen är att bidra till förståelsen av MF: s resultat i utvecklingen av den privata sektorn och till engagemang av intressenterna i en dialog om vad som är drivkrafterna och begränsningar bakom ekonomisk tillväxt i provinsen och den roll som underlättande av MF kan spela in ytterligare utveckla privata sektorn i samband med regeringen. Resultaten av halvtidsöversynen kommer att användas som underlag för Sidas beslut om om att förlänga sitt avtal med MF efter juni 2013.

PDF image