Final Evaluation of the European Roma Rights Centre 2012 - 2013 - Final Report

Publication date:
2014-02-07
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:3
Language:
English
Authors:
Vera Devine , Dragiša Mijačić , Patrick Twomey
Description:
I denna rapport presenteras resultaten av en utvärdering , på uppdrag av den svenska internationellt utvecklingssamarbete ( Sida) i september 2013 , för Europeiska centret för romers rättigheter ( ERRC ) . Syftet med utvärderingen var " att ge ERRC och Sida med rekommendationer som skall användas i utarbetandet och bedömningen av förslaget om en ny fas av programmet " . ERRC s strategiska målen är mycket relevanta för den allmänt erkända behovet av större framsteg i de berörda att möta länder gällande rättsliga skyldigheter , som är det arbete som gjorts för att uppnå dessa mål på land och högkvarteret - nivå . Specifikt Villkoren referens begärt att utvärderingen ( 1 ) bedöma nivån på genomförandet av rekommendationerna till ERRC från en 2011 Sidafunded Övervakningsrapport , ( 2 ) map resultat som ERRC , inklusive de på organisationens opinionsbildning och kommunikation arbete, och ( 3 ) göra en analys av hur främjar ERRC : s strukturer är med avseende på de mål som organisationen är bedriver . Utvärderingen har kunnat bekräfta ett antal resultat över ERRC kärn strategiska områden i Makedonien , Serbien , och Ukraina . En nyckelfråga är dock att ERRC är inte , ännu , systematiskt tillämpar en resultatfokussom skulle uppmuntra dokumentation av dessa resultat över tid , och som skulle möjliggöra en bättre bedömning av ERRC arbete på de viktigaste kriterierna för effektivitet, hållbarhet och effekt .

PDF image