Evaluation of the Reality Check Approach in Bangladesh - Final Report

Publication date:
2014-03-11
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:8
Language:
English
Authors:
Adam Pain , Lotta Nycander , Khairul Islam
Description:
I denna rapport presenteras resultaten av en utvärdering i uppdrag att utvärdera den femåriga Reality Check (RC) studie (2007-2011) uppdrag av svenska ambassaden (EOS), i Dhaka för att stödja sitt engagemang i grundskolan och sjukvård leverans i Bangladesh. Utvärderingen fann att RC studien hade producerat rimlig, trovärdig och värdefull förståelse för upplevelsen av människor som lever i fattigdom och de utmaningar som de står inför att få tillgång till hälso- och utbildnings offentliga tjänster. Studien har varit mycket relevanta. Dess effektivitet och inverkan har varit mer blandad, även om det finns en del mycket positiva resultat. Men avsaknaden av systematisk dokumentation av primärdata och annan information både inom RC studien och vid ambassaden i relation till politiken påverka aktiviteter pekar på avsaknaden av ett robust system för studien informationshantering. Utvärderingen fann att RC studien led av konstruktionsfel som inte behandlades och utvärderingen finns också svagheter i RC rapporteringen. Avsaknaden av uppmärksamhet på kön och misslyckandet med att utforma ett system för övervakning i relation till en politik som inverkar var betydande luckor. utvärderingen har stått inför stora utmaningar i att tillskriva åtgärder från EOS personalen att resultat och slutsatser från RC studien. Det finns starka belägg för EoS personal engagemang för Sveriges principer om mänskliga rättigheter, men RC är osannolikt att genereras detta. RC hade en viktig valkrets av stöd utanför ambassaden med många givare personal talar mycket positivt om vad RC hade bidragit till deras förståelse. RC studien som ett tillvägagångssätt har också gett inspiration till andra internationella studier som undersöker människor i fattigdom erfarenhet av chocker.

PDF image