Evaluation of the Market Transformation Initiative (MTI) - Final Report

Publication date:
2014-03-19
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:9
Language:
English
Authors:
Sanne Chipeta , Anna Liljelund Hedqvist , Flemming Sehested , Ditte Juul Kristensen
Description:
Detta är en utvärdering av kärnstöd Sida till WWF Global Market Transformation Initiativ (MTI) 2011-2013 med särskild inriktning på utvärdering av resultaten på marknaden för hållbara trävaror och massa och papper. MTI är ett globalt initiativ inom WWF för trans formning marknader mot ökad hållbarhet i termer av naturliga ekosystem och mångfald. Det övergripande målet med WWF och MTI till påverka de globala marknaderna mot mer hållbara metoder är mycket relevant för det övergripande målet för svenskt utvecklingssamarbete och länkar till både miljöskydd och människors välbefinnande. Som ett övergripande program, har MTI varit delvis effektiva på uppnå sina mål enligt logframe. För de flesta av de varor där upptaget av certifieringen mäts det finns framsteg i linje med de årliga mål, men vissa är fortfarande ganska långt från de ambitiösa långsiktiga mål. Den samlade bilden är att marknaden för de berörda varorna har förändrats i riktning mot ökad hållbarhet, till viss del , under perioden för Sidas kärnstöd. Detta kan inte helt tillskrivas MTI men det har varit viktiga bidrag till resultaten. För skogsproduktion (trä och massa & papper), utvecklingen i FSC (Forest Stewardship Council) certifierade området har globalt ökat snabbt under de senaste tre till fyra år, och nu, mer än 180 miljoner hektar skog är FSC-certifierade . Programmet har varit mindre effektiva i uppnå målen för skogsbruket i WWF prioriterade platser och betydande resultat i tropiska skogar släpar fortfarande. Strategin att skapa efterfrågan på hållbarhet genom att arbeta med de stora aktörerna på marknaden har haft en relativt positiv effekt på global nivå när det gäller att förändra handelsvillkoren för de riktade varor utan MTI har ännu att påvisa betydande , transformerande effekt i stora och snabbt växande marknaderna i icke - västerländska och BRIC- länderna och MTI strategi har inte varit kunna visa betydande inverkan på de lokala marknaderna i tropikerna.

PDF image