Increased Awareness and Capacity to Protect the Environment through Indian NGOs - Review of Swedish Support to the Centre for Science and Environment and Toxics Link - Final Report

Publication date:
2014-04-25
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:18
Language:
English
Authors:
Thomas Alveteg , Sanjukta Sarkar
Description:
Översyn av Sidas långsiktiga kärnstöd till två indiska miljöorganisationer, Centre for Sceince and Environment och Toxics Link. Stödet till CSE startade 1989 och Toxics Link 2002 . Slutsatsen är att Sidas stöd på ett avgörande sätt bidragit till att organisationerna utvecklats till väl ansedda och relevant miljöorganisationer. CSE och Toxics Link har påverkat miljön och miljöfrågornas utveckling i Indien och rapporten presenterar flera exempel på konkreta resultat av organisationernas arbete. De viktigaste faktorerna bakom CSE och Toxics Link's framgångar är att de lyckats kombinera aktivism med effektiv opinionsbildning baserad på forskning samt att de bidrar med väl utvecklade och konkreta förslag till miljöförbättringar. Stödet har ökad medvetenheten om och kapaciteten för att skydda miljön i Indien och bidragit till det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet.

PDF image