• 2014-10-27

  Sida’s support to the World Health Organization (WHO) 2013

  Description: Portfolio Overview / WHO är mycket relevant för svenska utvecklingspolitiken som ett resultat av dess betydelse i utmaningen att förbättra hälsan och minska fattigdomen i världen. År 2013 bidrog Sida till WHO-program med ett totalt belopp om 171 MSEK.

 • 2014-10-27

  Sida’s support to United Nations Development Programme (UNDP) 2013

  Description: Portfolio Overview / År 2013 Sida stödde 99 UNDP bidrag till ett sammanlagt belopp om 1,254 MSEK. UNDP är därmed Sidas största utvecklingspartner i FN-systemet, vilket motsvarar cirka 20 procent av Sidas totala Multi-Bi-stöd. Sveriges kärnstöd till UNDP, som tillhandahålls av Utrikesdepartementet (UD), uppgick till 616 MSEK. Sverige ...

 • 2014-10-27

  Sida’s support to the World Bank Group Trust Funds 2013

  Description: Portfolio Overview / År 2013 utbetalades Sida 1.318 MSEK till 58 förvaltningsfonder som förvaltas av Världsbanksgruppen. Detta gör att WBG de största mottagarna Multi-Bi bidrag från Sida, med en andel på cirka 20 procent av den totala fler Bi stöd. När det gäller bidrag till Världsbankens fonder, Sverige var den 11: e största givaren.

 • 2014-10-27

  Sida’s support to United Nations Children’s Fund (UNICEF) 2013

  Description: Portfolio Overview / UNICEF är en nyckelpartner till Sida i utvecklingssamarbetet och humanitärt bistånd. År 2013 Sida finansieras 31 bidrag genom UNICEF, utbetalning ett sammanlagt belopp om 969 MSEK. Dessutom Sveriges kärnstöd till UNICEF uppgick till 464 MSEK, vilket gör Sverige den tredje största statliga givare i form av ...

 • 2014-10-27

  World Food Programme (WFP) 2013

  Description: Portfolio Overview / Under 2013 betalade Sida sammanlagt 134 miljoner kronor till stöd för fyra WFP interventioner. Sida ger stöd till katastrofinsatser på WFP i händelse av extraordinära humanitära behov, som ett komplement till kärnstöd, som uppgick till 512 miljoner kronor under 2013. Detta gör Sverige till den åttonde största ...

 • 2014-10-27

  Sida’s support to United Nations Population Fund (UNFPA) 2013

  Description: Portfolio Overview / Sida bidrar till arbetet i UNFPA inom området sexuell och Reproduktiv hälsa och rättigheter, bland annat könsrelaterat våld. År 2013 bidrog Sida till 16 UNFPA projekt och program, med ett totalt belopp om 199 MSEK. Dessutom ministeriet Utrikesdepartementet (UD) förutsatt 427,8 MSEK i kärnstöd och 3 MSEK i Multi Bi ...

 • 2014-10-27

  Sida’s support to United Nations Office for Project Services (UNOPS) 2013

  Description: Portfolio Overview / UNOPS uppdrag är att tjäna människor i nöd genom att stödja FN: Nationer, regeringar och andra partner i hanteringen utveckling projekt och genomför infrastrukturprojekt och upphandlingar på ett hållbart och effektivt sätt. År 2013 Sida gjorde tio icke-kärn bidrag till UNOPS, totalt ett belopp om 120 MSEK. UNOPS ...

 • 2014-10-27

  Sida’s support to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) 2013

  Description: Portfolio Overview / UNRWA tillhandahåller bistånd, skydd och opinionsbildning för nästan 5 miljoner palestinska flyktingar på Västbanken, Gaza, Jordanien, Syrien och Libanon. Under 2013 bidrog Sida med totalt 72 MSEK genom UNRWA som svar på krisen i Syrien och för akut verksamhet på Västbanken och i Gaza. Dessutom ministeriet ...

 • 2014-10-27

  Sida’s support to United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 2013

  Description: Portfolio Overview / Det primära syftet med UNHCR är att skydda de rättigheter och välbefinnande av flyktingar. År 2013 Sidas stöd till UNHCR uppgick till 211 MSEK, varav samtliga var humanitärt bistånd som svar på akuta överklaganden i regionala eller land specifi k flykting och / eller internflyktingsituationer. Alla Sidas stöd till ...

 • 2014-10-27

  Sida’s support to the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) 2013

  Description: Portfolio Overview / Jämställdhet och främjande av kvinnors rättigheter är en tematisk prioritet i det svenska utvecklingssamarbetet. Sverige har ökat sitt stöd till UN Women som en viktig partner för att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt. 2013, Sidas insatser till UN Women uppgick till 103 MSEK. Tillsammans med core stöd ...

Visar 1 av 10 av totalt 26