March 2014

 • 2014-03-31

  Mid Term Review of the MENA-OECD Investment Programme 2011-2015 - Final Report

  Author: Ali Dastgeer, Suleman Sumra with Ian Christoplos and Jessica Rothman Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2014:11 Sida Decentralised Evaluation / MENA-OECD:s investeringsprogrammet lanserades 2005 på begäran av den Mellanöstern-och Nordafrika (MENA) regeringar att stödja reformpolitiken för tillväxt ...

 • 2014-03-27

  Review of the Regional Cooperation Council’s (RCC) Project “Women entrepreneurship” - Final Report

  Author: Klas Markensten, Ana Popovicki Capin and Ian Christoplos Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2014:10 Sida Decentralised Evaluation / Detta är en halvtidsutvärdering av ett Sida-finansierat projekt för kvinnliga företagare i sydöstra Europa (inklusive Turkiet och Moldavien). Projektet främjar bästa ...

 • 2014-03-27

  Sidas årsredovisning 2013

  Description: I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av ...

 • 2014-03-19

  Evaluation of the Market Transformation Initiative (MTI) - Final Report

  Author: Sanne Chipeta, Anna Liljelund Hedqvist, Flemming Sehested and Ditte Juul Kristensen Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2014:9 Sida Decentralised Evaluation / Detta är en utvärdering av kärnstöd Sida till WWF Global Market Transformation Initiativ (MTI) 2011-2013 med särskild inriktning på utvärdering ...

 • 2014-03-11

  Evaluation of the Reality Check Approach in Bangladesh - Final Report

  Author: Adam Pain, Lotta Nycander and Khairul Islam Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2014:8 Sida Decentralised Evaluation / I denna rapport presenteras resultaten av en utvärdering i uppdrag att utvärdera den femåriga Reality Check (RC) studie (2007-2011) uppdrag av svenska ambassaden (EOS), i Dhaka för ...

 • 2014-03-03

  Evaluation of the Tanzania Gender Networking Programme Strategic Plan - Final Report

  Author: Chris Coulter, Joakim Anger and Francis Kiwanga Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2014:7 Sida Decentralised Evaluation / Syftet med denna utvärdering är att granska och analysera Tanzania Gender Network Programmets (TGNP) relevans, effektivitet, effektivitet, hållbarhet och effekt (på utfallet nivå) ...