• 2014-06-25

  Evaluation of Results of Support to Land Administration Systems in Belarus and Georgia, from 1998 to 2014 - Final Report

  Author: Leif Danielsson, Mykhailo Cheremshynskyi and Johanna Lindström Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2014:28 Sida Decentralised Evaluation / I denna rapport presenteras resultaten från utvärderingen av två projekt som genomförs av Lantmäteriet (Den svenska Mapping, Fastighets och Land Registration ...

 • 2014-06-24

  Sida’s handling of suspicions of corruption

  Description: ANNUAL REPORT 2013 / Sida har fått sammanlagt 140 rapporter om misstankar om korruption under 2013, av 35 rapporter avser misstankar bland Sidas ramorganisationer. Majoriteten av rapporterna hänför sig till fall där misstänkta partnern använda Sida-medel för andra ändamål än de som avtalats, samt misstänkt brott. Endast sex av de ...

 • 2014-06-18

  Evaluation of Women for Afghan Women - Family Guidance Center and Shelter in Mazar-e-Sharif - Final Report

  Author: Annica Holmberg and Parvaneh Ghorbani Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2014:24 Sida Decentralised Evaluation / Detta är en bedömning av det svenska stödet till kvinnor för afghanska kvinnors Family Guiding Centre och Shelter (FGC) i Mazar-e- Sharif, Afghanistan under 2008-2014. Utvärderingen ...

 • 2014-06-03

  Review of modalities for supporting the Georgian state authorities - Final Report

  Author: Klas Markensten, Vera Devine Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2014:23 Sida Decentralised Evaluation / Detta är en översyn av erfarenheter från Sveriges stöd via svenska myndigheter till sju systerbyråer i Georgia, och en slutlig översyn av det svenska stödet till Public Service Development Agency ...