Sida's publications 2014

 • 2014-07-09

  Miljöförbättringar i Indien får återverkningar även i Sverige

  Author: Sida Description: Ett exempel på aktörssamverkan i Indien / Eftersom den indiska ekonomin växer snabbt, en av landets mest akuta utmaningar är hur man ska hantera den växande industrins skadlig inverkan på miljön. Ett samarbete mellan det svenska Naturvårdsverket och Indiska Centrum för vetenskap och miljö kommer att leda till ...

 • 2014-07-09

  Ett biståndsprojekt i sin allra bästa form

  Author: Sida Description: Ett exempel på aktörssamverkan i Indonesien / I januari 2013, den indonesiska huvudstaden Jakarta drabbades värst översvämningar i ett decennium. 50.000 människor evakuerades och omkring 20 människor dog. Eftersom klimatförändringarna kommer att leda till ännu mer extrem väder i framtiden, syftar en Svensk-Indonesiska ...

 • 2014-07-09

  En sajt som räddar liv

  Author: Sida Description: Ett exempel på aktörssamverkan i Kina / Enligt Unicef​​, 50 procent av alla barn som dör innan fem års ålder skulle överleva om hälso-och sjukvården och den nya föräldrar hade bättre kunskap. Ett svenskt-kinesiskt samarbete har gått samman för att skapa en online sjukvård guide för gravida kvinnor och småbarnsföräldrar i ...

 • 2014-07-09

  Radiosamarbete utvecklar demokrati – och leder till nya programidéer

  Author: Sida Description: Ett exempel på aktörssamverkan i Namibia / En objektiv och oberoende public service företag som granskar den politiska makt och utbildar samhället är en förutsättning för Namibia för att utvecklas till ett demokratiskt samhälle. Därför, ett utbyte mellan den svenska Radio (SR) och den namibiska Broadcasting Corporation ...

 • 2014-06-25

  Evaluation of Results of Support to Land Administration Systems in Belarus and Georgia, from 1998 to 2014 - Final Report

  Author: Leif Danielsson, Mykhailo Cheremshynskyi and Johanna Lindström Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2014:28 Sida Decentralised Evaluation / I denna rapport presenteras resultaten från utvärderingen av två projekt som genomförs av Lantmäteriet (Den svenska Mapping, Fastighets och Land Registration ...

 • 2014-06-24

  Sida’s handling of suspicions of corruption

  Description: ANNUAL REPORT 2013 / Sida har fått sammanlagt 140 rapporter om misstankar om korruption under 2013, av 35 rapporter avser misstankar bland Sidas ramorganisationer. Majoriteten av rapporterna hänför sig till fall där misstänkta partnern använda Sida-medel för andra ändamål än de som avtalats, samt misstänkt brott. Endast sex av de ...

 • 2014-06-18

  Evaluation of Women for Afghan Women - Family Guidance Center and Shelter in Mazar-e-Sharif - Final Report

  Author: Annica Holmberg and Parvaneh Ghorbani Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2014:24 Sida Decentralised Evaluation / Detta är en bedömning av det svenska stödet till kvinnor för afghanska kvinnors Family Guiding Centre och Shelter (FGC) i Mazar-e- Sharif, Afghanistan under 2008-2014. Utvärderingen ...

 • 2014-06-03

  Review of modalities for supporting the Georgian state authorities - Final Report

  Author: Klas Markensten, Vera Devine Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2014:23 Sida Decentralised Evaluation / Detta är en översyn av erfarenheter från Sveriges stöd via svenska myndigheter till sju systerbyråer i Georgia, och en slutlig översyn av det svenska stödet till Public Service Development Agency ...

 • 2014-05-02

  Evaluation of the Swedish Research Cooperation with Tanzania 2009-2013 - Final Report

  Author: Stein-Erik Kruse, Matti Tedre, Teshome Nekatibeb and Aimtonga Amani Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2014:14 Sida Decentralised Evaluation / pages:0

 • 2014-05-30

  Capacity Development Literature Review

  Author: Ian Christoplos, Kristoffer Engstrand and Anna Liljelund Hedqvist Series: Serier – UTV Working Paper Description: 2014:1 UTV Working Paper / Denna litteraturstudie har tittat på effektiviteten och verkan, relevans, hållbarhet och effektivitet av kapacitetsutveckling inom det internationella utvecklingssamarbetet under de senaste 10 åren. ...

Visar 81 av 90 av totalt 127