October 2013

 • 2013-10-31

  Human rights for persons with disabilities; an evaluation of the work plan - Final Report

  Author: Ulrika Ribohn Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:30 Sida Decentralised Evaluation / Under 2009 antog Sida en arbetsplan för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom en skrivelse av anslag för 2009. Den uppgift enligt skrivelsen av anslag var för Sida att presentera "en ...

 • 2013-10-23

  Study: How to Define and Measure Value for Money in the Humanitarian Sector - Final Report

  Author: Jock Baker, Ester Dross, Valsa Shah and Riccardo Polastro Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:29 Sida Decentralised Evaluation / Denna provningsjämförelse syftade till att stödja pågående bilaterala dialog genom att förbättra Sidas förståelse av hur ICRC bedömer kvalitet och kostnadseffektivitet ...

 • 2013-10-10

  Final review of CENTEC, Center for Environmental Technology, at the Embassy of Sweden in Beijing, China

  Author: Martin Froberg, Quality Assurance conducted by Francisca Herodes, Francesca Jessup and Anna Zingmark Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:26 Sida Decentralised Evaluation / Den CENTEC, Center for Environmental Technology vid ambassaden i Peking, projekt är ett projekt som ligger och förvaltas av ...

 • 2013-10-10

  Review of the Swedish support to the HIV/AIDS programmes in South Africa 2004-2013

  Author: Annika Nilsson, Ingrid Obery, Tshidi Mohapeloa and Tracey Konstant Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:27 Sida Decentralised Evaluation / Detta är en utvärdering av det svenska stödet till Sydafrikas hiv / aids-program under perioden 2004-2013 . bilaterala utvecklingssamarbetet bistånd till ...

 • 2013-10-04

  Granska biståndet - för de fattigas skull

  Description: Alla myndigheters verksamhet behöver bra granskning av kunniga journalister och andra aktörer för att förbättras och utvecklas. Sida arbetar kontinuerligt med att bidra till ökad öppenhet och göra det lättare för privatpersoner och journalister att granska oss. I slutändan handlar det om att säkra att verksamheten sköts på bästa vis ...