November 2013

 • 2013-11-29

  From Paper to Practice Learning from the journeys of inclusive business start-ups

  Description: INNOVATIONS AGAINST POVERTY 2013 KNOWLEDGE EXCHANGE REPORT / Denna rapport undersöker fynd från portföljen av inkluderande verksamheter som stöds av Innovations Against Poverty (IAP), ett stipendieprogram inrättades av Sida under 2011. Det drar särskilt på den andra Portfolio Review av IAP, gjort i Oktober 2013, som sammanfattar ...

 • 2013-11-29

  Sida’s Portfolio within Agriculture, Forestry, Fishery and Rural development 2012

  Description: Portfolio Overview Sida 2013 / Fattigdom och hunger är nära sammankopplade. Det beräknas att 870 miljoner människor fortfarande lider av hunger och svält i världen. Att utrota extrem hunger och fattigdom är millenniemål nr 1 och en hög prioritet på både internationella och svenska agendan utvecklingen. Denna översikt visar Sidas ...

 • 2013-11-29

  Sida’s Portfolio within Water and sanitation 2012

  Description: Portfolio Overview Sida 2013 / Rent dricksvatten och grundläggande sanitet är avgörande för människors överlevnad, hälsa och värdighet. Noggrann hantering av allt mer knappa vattenresurser är viktigt att säkerställa att miljön skyddas och en hållbar utveckling. Sida främjar effektiv, rättvis och hållbar användning och förvaltning ...

 • 2013-11-29

  Sida’s Portfolio within Market Development 2012

  Description: Portfolio Overview Sida 2013 / Det behövs ekonomiska tillväxten för att minska fattigdomen. Men tillväxt i sig är inte tillräckligt, ekonomisk utveckling måste gynna de fattiga. Sida främjar marknadsutveckling genom stöd till den privata sektorns utveckling, Handel och finansiella system. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till ...

 • 2013-11-29

  Sida’s Portfolio within Gender Equality 2012

  Description: Portfolio Overview Sida 2013 / Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för en långsiktig demokratisk utveckling, samt för rättvis och hållbar ekonomisk tillväxt. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och makt att forma sina egna liv, bidra till och påverka våra ...

 • 2013-11-29

  Sida’s Portfolio within Energy 2012

  Description: Portfolio Overview Sida 2013 / Idag 1,4 miljarder människor lever utan tillgång till modern energi. I Afrika mer än en halv miljard människor, eller en tredjedel av hushåll, saknar tillgång till elektricitet. Många av millennieutvecklingsmålen inte kan uppnås utan förbättrad tillgång till energitjänster för grundläggande mänskliga ...

 • 2013-11-29

  Sida’s Portfolio within Education 2012

  Description: Portfolio Overview Sida 2013 / Rätten till utbildning är erkänd som en universell mänsklig rättighet. Det primära målet för Sidas undervisningssektorn utvecklingssamarbetet är att främja rätten till utbildning av god kvalitet för alla, i linje med millenniemål Mål 2: Grundläggande utbildning, de MDG3 målet att avskaffa könsskillnader ...

 • 2013-11-29

  Sida’s Portfolio within Democracy, Human Rights and Public Administration in 2012

  Description: Portfolio Overview Sida 2013 / Demokrati och mänskliga rättigheter är en av de tre tematiska prioriteringar i det svenska utvecklingssamarbetet som samt en sektor. Sidas arbete inom området styrs av The Policy för demokratisk utveckling och mänskliga Rättigheter i svenskt utvecklingssamarbete, 2010-2014. Denna översikt visar Sidas ...

 • 2013-11-29

  Sida’s Portfolio within Environment and Climate Change 2012

  Description: Portfolio Overview Sida 2013 / Miljö och klimatförändringar är en viktig aspekt av den övergripande ramen för hållbar utveckling. Hållbar användning av naturresurser och miljöhänsyn är grundläggande för att skapa förutsättningar för effektiv fattigdomsbekämpning i partnerländerna. Miljö är i första hand en övergripande fråga som är ...

 • 2013-11-29

  Sida’s Portfolio within Health 2012

  Description: Portfolio Overview Sida 2013 / Hälso Portföljen utgör 10% av Sidas totala utbetalningar. De flesta av de hälso utvecklingsarbete är inriktad på att uppnå millenniemål 4 att minska barnadödligheten och 5 för att förbättra mödravård. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och land / region ...

 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 10 av totalt 17