May 2013

 • 2013-05-29

  Review of the Swedish Development Cooperation within the Breakaway Region of Abkhazia, Georgia, 2011-2013 - Final Report

  Author: Vera Devine and Susanna Dellans, with Jessica Rothman and Ian Christoplos Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:19 Sida Decentralised Evaluation / I denna rapport presenteras resultaten av en översyn av sex Svensk-finansierade projekt som genomförs 2010-2013, inom utbrytningen Abchazien, Georgien. ...

 • 2013-05-28

  Guidelines for Application

  Description: Detta dokument innehåller riktlinjer för att lämna in en fullständig ansökan om stöd från Sida för ett offentlig-privat Development Partnership (PPDP). pages:4

 • 2013-05-28

  Guidelines for Concept note

  pages:1

 • 2013-05-24

  Innovative Financing Collaboration with the private & public sector

  Description: Innovativ finansiering syftar till att mobilisera privat kapital resurser, både marknadsmässig och filantropiska, för utveckling genom nya former av finansiella lösningar. finansieringslösningar kan innefatta användning av utvecklingslån och garantisystem. pages:2

 • 2013-05-24

  Public Private Development Partnerships - Collaboration with the private sector

  Description: Examples / Kaffe är en stor källa till intäkter för omkring 25 miljoner bönder runt om i världen, med mer än 125 miljoner att vara beroende av grödan för deras levebröd. Genom Kaffe och Climate Initiative, småbrukare och tjänsteleverantörer längs kaffe värdekedjan få tillgång till den kunskap och instrument de behöver för att mildra ...

 • 2013-05-24

  Public Private Development Partnerships - Collaboration with the private sector

  Description: Public Private utvecklingspartnerskap (PPDP) är en viktig stödform för betong samarbete mellan Sida och privat aktörer inom sektorn. PPDPs uppmuntra privata sektorn att aktivt skapa affärsprojekt som också förbättrar förutsättningar för fattiga människor. Detta form av samarbete är särskilt lämplig för större företag. pages:2

 • 2013-05-24

  Innovative Financing - Collaboration with the private & public sector

  Description: Examples / Malaria och diarré utgör allvarliga hälsorisker för människor i fattiga länder. För att stödja världsomfattande privata investeringar i ett sjukkassan och påskynda forskning för vaccin, Sida i alliansen med Bill och Melinda Gates Foundation (BMGF), beslutat att utfärda garantier. Beslutet är en del av Sidas ambition att ...

 • 2013-05-23

  Innovations Against Poverty - Collaboration with the private sector

  Description: Examples / Förutom att ge hygienisk renhållning lösningar till folket som bor i slumområden, The Sanergy model ger arbetstillfällen vid varje steg. pages:2

 • 2013-05-23

  Guidelines for Sustainability - How Sida promotes Corporate Social Responsibility (CSR)

  Description: Sida arbetar med Corporate Social (CSR) för att främja, påverka och samarbeta med olika aktörer i goda styrelseformer och hållbar affärsmetoder. Sidas policydokument "Riktlinjer för Sidas arbete med Corporate Social Responsibility (CSR) "förklarar hur Sida kan främja ansvarsfullt företagande genom samarbete med företag, myndigheter ...

 • 2013-05-23

  Drivers of Change Collaboration with the private sector

  Description: Drivkrafterna för förändring har stor potential att påverka och förändra företag beteende att bli mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar, skapa möjligheter för människor som lever i fattigdom. pages:2

 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 10 av totalt 15