January 2013

  • 2013-01-22

    International Training Programmes 2013 (ITP)

    Description: Presentationer av Sidas internationella utbildningsprogram som erbjuds 2013 med information om hur man ansöker och kontaktuppgifter till program Organisatörer. Syftet är att bidra till kapacitetsutveckling och processer förändring i partnerländerna och andra utvecklingsländer genom erbjuda nyckelpersoner utbildningsprogram inom ...

  • 2013-01-31

    A Swedish Eastern Europe Regional Strategy – A Strategic Review - Final Report

    Author: Krister Eduards Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:14 Sida Decentralised Evaluation / Denna strategiska översyn är en ingång till ett svenskt Östeuropa Regional strategi 2014-2020, som kommer att ersätta fyra bilaterala strategier. Målen för Sveriges reformering samarbete med länderna i ...