February 2013

 • 2013-02-28

  Evaluation of Femina Health Information Project (HIP) Strategic Plan 2006-2012 - Final Report

  Author: Sanne Chipeta, Lotta Adelstål, Kato Damian With Ian Christoplos and Jessica Rothman Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:9 Sida Decentralised Evaluation / Denna utvärdering av Femina Health Information Project strategiska plan 2006-2011 beställdes av ambassaden Sverige i Tanzania. Utvärderingen ...

 • 2013-02-27

  Evaluation of the Barbro Johansson Model Girls' Secondary School in Tanzania - Final Report

  Author: Ali Dastgeer, Suleman Sumra with Ian Christoplos and Jessica Rothman Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:8 Sida Decentralised Evaluation / Sida har beställt denna utvärdering i slutet av sitt långsiktiga stöd som omfattar mer än 10 år, till Barbro Johansson Skolan i Tanzania. Sida har varit den ...

 • 2013-02-25

  Sidas årsredovisning 2012

  Description: I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av ...

 • 2013-02-18

  Tool: Integrating Women's Economic Empowerment into M4P Approaches

  Description: Women's Economic Empowerment Series / Att få marknaderna att fungera för de fattiga (M4P): är en ekonomisk utveckling strategi fokuserat på att göra marknadssystem arbeta mer effektivt, hållbart och fördelaktigt för de fattiga som ett sätt att minska fattigdom för ett stort antal kvinnor och män. Det är en flexibel ram som används för ...