December 2013

 • 2013-12-30

  Review of Sida’s Programme for Development Research

  Author: Måns Fellesson and Mats Hårsmar Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:46 Sida Decentralised Evaluation / Detta är en översyn av Sidas program för utvecklingsforskning (U-forsk) att under lång tid har gett stöd till den svenska forskningen om relevans för utveckling och fattigdomsbekämpning. ...

 • 2013-12-30

  Mid Term Review of the Malonda Program July 2010-June 2013

  Author: Andrew Lambert (team leader), Mateo Cabello, Padil Salimo and Hermes Sueia Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:43 Sida Decentralised Evaluation / Denna Mid Term Review (MTR) i Malonda Foundation (MF) undersöker dess framsteg i genomförandet sin 2010-2013 strategisk plan under perioden juli 2010 ...

 • 2013-12-30

  Evaluation of Support to Private and Decentralised Forestry in Kosovo, 2009-2013 - Final Report

  Author: Åke Nilsson and Valbona Ylli Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:42 Sida Decentralised Evaluation / Nära 46% av Kosovo är täckt av skog och skogsbruk och utgör en finansiell grund för många familjer. Sverige har stött skogssektorn i Kosovo sedan 2004. Ministeriet för jordbruk skogsbruk och ...

 • 2013-12-20

  Swedish Leadership for Sustainable Development

  Description: Svenskt ledarskap för hållbar utveckling är ett nätverk av 20 + svenska och svenska rotade företag går samman för att visa ledarskap för en hållbar global utveckling, genom att integrera sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhet i sina affärsmodeller och kärnverksamhet. pages:2

 • 2013-12-19

  Evaluation of the Joint Climate Change Initiative (JCCI) in Cambodia - Final Report

  Author: Stefan Dahlgren, Ian Christoplos and Chou Phanith Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:36 Sida Decentralised Evaluation / År 2010 den internationella NGO Forum Syd, Dan-ChurchAid/Christian Aid (DCA / CA) och Cord, tillsammans med cirka 20 kambodjanska Icke-statliga organisationer, inrättat det ...

 • 2013-12-19

  Evaluation of cooperation results under the Swedish Strategy for Development Cooperation with Turkey, 2010-2013 - Final Report

  Author: Roland Blomeyer and Zeliha Ünaldi Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:50 Sida Decentralised Evaluation / Utvärderingen presenteras resultaten av samarbetet inom ramen för den svenska strategin för utvecklingssamarbetet med Turkiet 2010-2013. den utfördes av SIPU International mellan maj och juli ...

 • 2013-12-18

  Power Analysis: A Practical Guide

  Author: Jethro Petit Description: " Förändring för frihet " (2010-2014) 1 , den makten har analyserats som en del i sammanhanget särskild analys av fattigdom . Rekommendationen har upprepats av Svenska regeringen i instruktioner och annan styrning dokument . Guiden kombinerar akademisk kunskap om makt , hur makt skapas och fungerar , samt hur ...

 • 2013-12-17

  What works for market development: A review of the evidence

  Author: Sunil Sinha, Johan Holmberg and Mark Thomas Series: Serier – UTV Working Paper Description: 2013:1 UTV Working Paper / I en tid av åtstramning hemma , har hjälporganisationer kommit under större press att motivera att spendera pengar på de fattiga i utvecklings länder . Ny forskning har ifrågasatt gamla sanningar och ifrågasatte ...

 • 2013-12-13

  Experiences and lessons learned from Partner Driven Cooperation in the seven selective cooperation countries - Final Report

  Author: Klas Markensten and Johanna Lindström Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:49 Sida Decentralised Evaluation / Denna utvärdering har tittat på resultaten av aktörssamverkan som har genomförts i Botswana, Namibia, Sydafrika Afrika, Kina, Indien, Indonesien och Vietnam. Den viktigaste slutsatsen är ...

 • 2013-12-11

  Enhancing resilience of coastal and marine biosphere reserves in Vietnam

  Description: A Partner Driven Cooperation project / Att lära sig att leva med klimatförändringar pages:2

Visar 1 av 10 av totalt 33