April 2013

 • 2013-04-30

  Examples - Drivers of Change

  Description: Collaboration with the private sector / Majoriteten av arbetarna i kläd industrin i utvecklingsländerna är unga kvinnor - migrerande arbetstagare som har flyttat från landsbygden för att arbeta i fabrikerna. Lågavlönade kvinnliga fabriksarbetare lider ofta av anemi, dålig hygien och andra hälsoproblem på grund av mycket låg ...

 • 2013-04-30

  Collaboration with the private sector

  Description: Sidas samarbete med den privata sektorn uppmuntrar företagens bidrag till global fattigdomsbekämpning. Målet är att maximera bidraget av privata sektorn till global utveckling och att främja inkluderande och hållbara affärsmodeller som gör att människor som lever i fattigdom till att förbättra kvaliteten på deras liv. Samarbetet ...

 • 2013-04-30

  Guidelines - Challenge Funds

  Description: A guide based on Sida's and other actors work using Challenge Funds in development assistance/as a method for development. / Syftet med denna note är att uppmuntra svenska ambassader och olika avdelningar inom Sida att förstå och överväga användningen av challenge funds (CF) som en metod för att uppnå utvecklingsresultat. pages:12

 • 2013-04-30

  The Africa Enterprise Challenge Fund

  Description: Collaboration with the private sector / The Africa Enterprise Challenge Fund (AECF) stöder lönsamma sätt att höja inkomsterna på landsbygden, genom utvecklingsmarknader för produkter och tjänster som möter behoven hos människor som bor på landsbygden i Sub- Sahara Africa. Sidas stöd till AECF riktar på jordbrukets livsmedelsindustri. ...

 • 2013-04-18

  Review of the Results of Sweden’s Development Cooperation Strategy in Georgia - Final Report

  Author: Vera Devine and Jessica Rothman with Ian Christoplos Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:16 Sida Decentralised Evaluation / Denna granskning av Sveriges samarbetsstrategi med Georgien 2010 - 2013 genomfördes i början av 2013, på uppdrag av Sveriges ambassad i Georgien. Granskningen konstaterar ...

 • 2013-04-09

  Sida Alumni Aktuell information om globala utvecklingsfrågor och bistånd direkt till ditt klassrum, konferensrum eller föreningslokal!

  Description: Aktuell information om globala utvecklingsfrågor och bistånd direkt till ditt klassrum, konferensrum eller föreningslokal! pages:4

 • 2013-04-04

  Review of Swedish Support to the World Customs Organization (WCO) Capacity Building, 2008-2012 - Final Report

  Author: Andrea Spear, Pierre Fruhling and Sten Ström With Ian Christoplos and Jessica Rothman Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2013:10 Sida Decentralised Evaluation / I denna rapport utvärderas det svenska biståndet sedan 2008/10 till tre World (WCO) projekt i Afrika söder om Sahara Afrika och ett projekt ...

 • 2013-04-01

  Freedom of expression and Information Communication Technology (ICT)

  Author: Per Sevastik Description: Development Trends - April 2013 / pages:24