December 2012

 • 2012-12-27

  Review of the Sida-funded Project "Advisory Support to the Ministry of Finance of Ukraine" - Final Report

  Author: Vera Devine, Dr Ann Bartholomew and Yuriy Dzhygyr Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2012:34 Sida Decentralised Evaluation / I denna rapport presenteras resultaten av en oberoende granskning som bedömer resultaten av Sida-finansierade projektet "rådgivande Stöd till finansministeriet i Ukraina ", och ...

 • 2012-12-27

  External Evaluation of the Partnership Agreement for Sustainable Development of Lake Victoria Basin - Final Report

  Author: Bernt Andersson, Björn Ternström, Gunilla Göransson and Ian Christoplos Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2012:33 Sida Decentralised Evaluation / Detta är en utvärdering av partnerskapsavtalet (PA) för en hållbar utveckling av Victoriasjön bassängen och Partnerskapsfonden (PF) som skapats för att ...

 • 2012-12-27

  Mid-Term Review for the Quality Infrastructure and Standards Programme (QUISP) in Uganda

  Author: Jens Andersson, Gunilla Göransson and Stefano Sedola Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2012:31 Sida Decentralised Evaluation / Denna halvtidsöversyn bedömer kvalitet Infrastruktur och standarder Programme (QUISP), som syftar till att stärka National Quality Infrastructure Uganda. Det är ett femårigt ...

 • 2012-12-27

  Evaluation of the International Foundation for Science - Final Report

  Author: Ian Christoplos and Johanna Bergman Lodin Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2012:32 Sida Decentralised Evaluation / Denna utvärdering bedömer processen enligt International Foundation of Science (IFS) för att utveckla en ny strategi och analyserar resultat som uppnåtts mot bakgrund av den förändrade ...

 • 2012-12-20

  Evaluation of Save the Children Sweden's Support to Partner Organisations

  Author: Annica Holmberg and Cecilia M. Ljungman with Ian Christoplos and Jessica Rothman Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2012:29 Sida Decentralised Evaluation / Denna resultatinriktad utvärdering bedömer i vilken utsträckning Rädda Barnen Sverige (SCS) har uppnått de mål som i sin Internationella ...

 • 2012-12-20

  Evaluation of the BetterAid and Open Forum Programmes

  Author: Angela Christie, Jean-Michel Rousseau, Jonas Norén with Ian Christoplos and Jessica Rothman Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2012:24 Sida Decentralised Evaluation / Denna utvärderingsrapport granskas två kompletterande program som genomförs mellan 2009 och 2011 med två globala koalitioner av Civila ...

 • 2012-12-20

  Civil Society on Climate Change - Evaluation of the work on climate change adaptation and mitigation of Swedish Scociety for Nature Conservation in cooperation with partner organisations in the South - Final Report

  Author: Annica Holmberg and Bo Tengnäs with Ian Christoplos and Jessica Rothman Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2012:28 Sida Decentralised Evaluation / Utvärderingen bedömer i vilken utsträckning den svenska Naturskyddsföreningen (SNF) Delprogram klimatförändringar har effektiv på utfall nivå i ...

 • 2012-12-19

  Sida's Portfolio within Democracy and Human Rights 2011

  Description: Demokrati och mänskliga rättigheter är en tematisk prioritering i det svenska utvecklingssamarbetet. stödet har delats in i tre huvudområden - mänskliga rättigheter, institutioner och förfaranden för demokrati och Juridiska och aktörer för demokratisering inklusive det civila samhället. Det totala bidraget uppgick till 4 480 miljoner ...

 • 2012-12-18

  Sida's Portfolio within Education 2011

  Description: Främja rätten till kvalitativ utbildning för alla är det primära målet, i linje med internationell utbildning för Alla och millenniemålen (MDG). Jämställdhet är en integrerad prioritering för Sida i sektorn. Kunskap och lärande ses som grunden för utveckling. Sida bidrog med 1 004 MSEK till utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn ...

 • 2012-12-18

  Sida's Portfolio within Water and Sanitation 2011

  Description: Rent dricksvatten och grundläggande sanitet är avgörande för människors överlevnad, hälsa och värdighet. Samtidigt noggrann förvaltning av vattenresurser är avgörande för miljösäkerhet och hållbar utveckling. Sida främjar effektiv, rättvis och hållbar förvaltning och användning av vatten samt förbättra tillgången till grundläggande ...

 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 10 av totalt 15