April 2012

 • 2012-04-30

  The Concept of Human Rights

  pages:2

 • 2012-04-30

  Jämställdhet inom det territoriella Östersjösamarbetet

  Description: En studie av projekt inom EU:s Interregprogram för Östersjön, Baltic Sea Region Programme 2007-2013 / pages:72

 • 2012-04-25

  Sida’s anti-corruption work

  Description: Anti-korruptionsarbetet på Sida har hög prioritet och har fått ökad betydelse de senaste åren. I alla delar av världen påverkas människors vardag av korruption. Mest drabbas de fattiga. Korruption försvagar tilliten i ett samhälle och riskerar därmed att urholka demokratin, i allra värsta fall kan hela samhällsbygget eroderas. ...

 • 2012-04-25

  Sidas anti-korruptions arbete

  Description: Anti-korruptionsarbetet på Sida har hög prioritet och har fått ökad betydelse de senaste åren. I alla delar av världen påverkas människors vardag av korruption. Mest drabbas de fattiga. Korruption försvagar tilliten i ett samhälle och riskerar därmed att urholka demokratin, i allra värsta fall kan hela samhällsbygget eroderas. ...

 • 2012-04-24

  What will You Do Now, Sweden?

  Author: Lloyd Timberlake pages:32

 • 2012-04-24

  Sida Partnership forum - Seminarier, workshops och arenor 2011

  Description: Kurskatalog / Kurskatalog för Sida Partnership Forum 2011 pages:2

 • 2012-04-25

  Resultatbilaga till Sidas Årsredovisning 2011

  Description: Resultat för rättvisa och utveckling / pages:184

 • 2012-04-18

  Links between Relief, Rehabilitation and Development in the Tsunami Response

  Author: Ian Christoplos Series: Serier – Joint Evaluation Description: Joint Evaluation 2006:5 / The overall objective of this evaluation is to find out how operations and roles of the various actors were governed by ideas and practices regarding the linking of relief,rehabilitation and development (LRRD),and to assess what consequences those ...

 • 2012-04-13

  Om svenskt bistånd och utvecklingssamarbete

  Description: Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? / Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar ...

 • 2012-04-11

  Mid-term review of Sida support to the Centre for Science and Environment (CSE), Delhi

  Author: Adam Pain, Indevelop AB Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: Sida Review 2011:8 / The overall objective of this midterm review of the Centre for Science and Environment (CSE) in Delhi has been to provide an assessment of CSE’s performance and impact with respect to the long-term bilateral funding by ...