Sida's publications 1989

 • 1989-09-01

  Vocational and Technical Education and Related Teacher Training in Namibia

  Author: Mats Hultin Craelius Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Denna studie om Yrkesutbildning och teknisk utbildning i Namibia har på uppdrag av FN: s institut för Namibia och SIDA på uppdrag av sekreterare för utbildning av SWAPO, herr Nahas Angola i februari 1989. Studien ger en beskrivning av namibiska yrkesinriktad eller ...

 • 1989-09-01

  Teaching and Teacher Training in Namibia - Today and tomorrow

  Author: Staf Callewaert and Daniel Kallós Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Denna studie om lärarutbildningen i Namibia: Idag och imorgon har på uppdrag av FN: s institut för Namibia och SIDA på uppdrag av sekreterare för utbildning av SWAPO, herr Nahas Angola i februari 1989. Studien ger en grundlig beskrivning av namibiska ...

 • 1989-08-01

  Supporting Zambian Education in Times of Economic Adversity - An evaluation, 1984-89

  Author: Suya Chidumayo, Ingemar Fägerlind, Annika Idemalm, Christine McNab and Ben Mweene Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Denna rapport har utarbetats av en gemensam zambiska-svensk lag av konsulter för svenskt internationellt utvecklingssamarbete. Laget bestod av två utbildnings-specialister, en utbildning planerare, en ekonom ...

 • 1989-03-01

  1989/3 No Shortcuts to Health - An evaluation of SIDA Health Sector Support to Zambia 1979-1988

  Author: S Dahlgren, V Diwan, K Eduards, A Gunnarsson, L-K J Mwansa, R.S Patel, O.S Saasa and T.K Sinyangwe Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Det svenska stödet till hälsosektorn i Zambia började i början av 1970-talet. Sedan 1979 har det varit organiserad som en hälsosektorn stödprogram (HSSP), innefattande primärvården ...

 • 1989-02-01

  1989/2 Fish Farming for Rural Development - An Evaluation of SIDA-FAO Supported Aquaculture in Southern Africa

  Author: Jim Miller Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Denna rapport utvärderar ett SIDA / FAO pilotprogram för att hjälpa människor på landsbygden i Southem Afrika att irnprove sin livskvalitet genom imroducing vattenbruk, antingen i samband med landbaserad odling eller som ett alternativ till jordbruket. Samtidigt erkänner dess ...

 • 1989-02-01

  Multigrade Schools in Zambian Primary Education - A report on the Pilot Schools in Mkushi District

  Author: G. Lungwangwa Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Zambia är ett stort land, så stort som Sverige och Norge tillsammans, men på många områden är det glesbefolkat. Det har varit och är fortfarande en stor förflyttning av människor från landsbygden till städerna. Denna rapport handlar om hur regeringen försöker ge skolgång för ...

 • 1989-01-01

  Swedish Public Administration Assistance in Tanzania

  Author: Joel Samoff, Marc Wuyts, Björn Mothander and Kristina Flodman Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Denna rapport har upprättats som ett bakgrundsdokument till diskussioner mellan tanzaniska myndigheterna och SIDA om framtida samarbete på området för offentlig förvaltning. Detta samarbete går tillbaka till 1970-talet, men i ...

 • 1989-01-01

  1989/1 The Kotmale Environment - A Study of the Environmental Impact of the Kotmale Hydropower Project in Sri Lanka

  Author: Dick Johansson Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: "Det område av Kotmale Vattenkraftverket i Sri Lanka har problem med massrörelser av jord, vatten rcgulation och markanvändning. Några av dem orsakas av dammbygget, och kan mildras, medan othlers verkar vara naturligt för området. Dessa är några av resultaten av denna ...