Sida's publications 1985

 • 1985-12-01

  Technical Secondary Schools in Kenya- An Assessment

  Author: Jon Lauglo Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Education Division documents No. 26 pages:53

 • 1985-12-01

  Zimbabwe Foundation for Education with Production, ZIMFEP - A follow-up study

  Author: Ingemar Gustafsson Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Denna studie genomfördes under tre veckor i april och maj 1985 av en SIDA-konsult i nära samarbete - drift med ZIMFEP personal. Det dubbla syftet är att tillhandahålla grundläggande uppgifter om de framsteg och nuvarande status för programmet och föreslå indikatorer som ...

 • 1985-08-01

  Practical Subjects in Kenyan Academic Secondary schools: Background Papers

  Author: Christopher Cumming, Martin Davies, Kevin Lillis and Ben Nyagah Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Education Division documents No. 22 pages:109

 • 1985-06-01

  Practical Subjects in Kenyan Academic Secondary Schools - Tracer Study

  Author: Anders Närman Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: På 60-talet och början av 70-talet alla ekonomiska trender pekade uppåt. Optimismen var stor i utvecklade såväl som i mindre utvecklade världen. De mindre utvecklade länderna bör replikera utvecklingen i den utvecklade världen och gapet bör därigenom snabbt minska. ...

 • 1985-05-01

  Study on Fishery Training in Angola

  Author: Annina Lubbock and Staffan Larsson Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Sverige har sedan 1979 varit att stödja program för utveckling av fisket i Angola inom tre områden, småskaligt fiske, forskning och utbildning. I detta program en yrkesskola, CEFOPESCAS, byggdes Cacuaco strax norr om Luanda. Skolan startade 1982 i ...

 • 1985-05-01

  Public Service Training - Needs and resources in Zimbabwe

  Author: NMaphosa, E Manulmo, G Andersson and B Odén Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Mottagaren byrå i Zimbabwe är Training Management Bureau, TMB av ministeriet för offentlig förvaltning. För genomförandet av det svenska input to.the program SIDA har kontrakterat den svenska nationella institutet för offentlig förvaltning ...

 • 1985-03-01

  Skill Development for Self Reliance - Regional Project in Eastern and Southern Africa

  Author: Mats Hultin Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: RAPPORT ett utvärderingsuppdrag OM IL0/SIDA/77/RAF/48 regionalt projekt, kompetensutveckling FÖR SJÄLVTILLIT i östra och södra Afrika med större betoning DN ANDRA projektfas 1982 1985. pages:69

 • 1985-03-01

  Human Resources Development in Sri Lanka - An analysis of education and training

  Author: J I Löfstedt, S Jayaweera and A Little Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Sri Lankas kamp för ekonomisk tillväxt och social utveckling är mödosamt men har varit relativt framgångsrik. Inom utbildningsområdet har många imponerande resultat uppnåtts. Det finns dock fortfarande en lång och svår uppgift framför oss. När gamla ...

 • 1985-01-01

  The Indian Non-Formal Education Programme - A follow-up evaluation and feasibility study

  Author: O. Österling, G. Mellbring and U. Winblad Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Denna rapport presentsthe resultaten av ett svenskt team besöker Indien 07-25 januari 1985 för follow-up/evaluation och genomförbarhetsstudier rörande SIDA-stöd Icke-formell utbildning (NFE) programmet. Besöket ingår studiebesök till två stater, ...

 • 1985-01-01

  Metodhandboken - Metoder för beredning, genomförande och utvärdering av biståndsinsatser

  Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Sidas andra metodhandbok från 1985 pages:153