Sida's publications 1972

  • 1972-11-16

    The impact of the rural water program in Tanzania

    Author: Bo Westman and Fred Hedkvist Series: Serier – Rapporter 1970 - 2001 Description: Papperet utvärderar hur politik som prioriterar billiga projekt som ger fördelar för maximalt antal människor har genomförts i praktiken och hur målen har uppfyllts inom Tanzania Rural Water Supply Program. pages:18