Go to content Go to main navigation
Internationella tjänster

Junior Professional Officer (JPO)

JPO-programmet (Junior Professional Officers) är en viktig del av den samlade svenska satsningen på ökad svensk närvaro vid internationella organisationer. Programmet ger yngre akademiker möjlighet att tjänstgöra inom FN och andra internationella organisationer. För många är programmet det första steget in i FN.

Under år 2014 kommer Sida att fördela 20 JPO tjänster till ett flertal FN organ.

Samtliga 20-talet JPO tjänster under 2014 har annonserats och är under rekrytering.

Nya JPO tjänster kan allra tidigast sättas ut under jul/nyårshelgen. Planerna för 2015 års JPO program är ännu ej klart. Ingen information finns i dagsläget om val av prioriterade tjänster, inriktning eller geografiska placeringar. Ny information om programmet läggs ut så snart det är möjligt.

I dag har Sida drygt 45 Junior Professional Officer i tjänst. Sida samarbetar med ett 20-tal olika internationella organisationer och rekryterar löpande till tjänster i USA, Europa, Afrika, Asien, Latinamerika, Baltikum samt länder i Central- och Östeuropa. Sida följer upp tjänsterna och utvärderar programmet.

Kvalifikationskrav

  • Master/magisterexamen som ska vara uttagen vid tiden för ansökan.
  • Svenskt medborgarskap
  • Om du har permanent uppehållstillstånd i Sverige krävs det mycket goda kunskaper i svenska samt viss utbildning genomförd i Sverige. Två till fyra års relevant yrkeserfarenhet för den tjänst du söker.
  • Mycket goda kunskaper i engelska samt ytterligare ett språk som är relevant för den sökta tjänsten.
  • Den sökande får inte ha fyllt 33 år vid ansökningstillfället (Sida rekryterar även till barnmorskeprogrammet för UNFPA. Då erfarenhet och utbildning skiljer sig en del från övriga JPO-tjänster så finns ingen exakt övre åldersgräns, och lönenivån är höjd till P3-nivå.). Likaså gäller detta för läkare men där är maxåldern 35 år.

Rekryteringsproceduren

Sida har i uppdrag av UD att rekrytera JPO-tjänster. Sida ansvarar för hela rekryteringsprocessen: intervjuer, språktest, fackbedömning och arbetspsykologintervjuer. FN medverkar i intervjuprocessen. Sida finansierar tjänsterna. FN-organet är arbetsgivare.

Lediga tjänster inom det svenska JPO-programmet annonseras alltid på Sidas webbplats. Om dina kvalifikationer överensstämmer med kravspecifikationen för den utlysta tjänsten är du välkommen med din ansökan. Den ska vara på engelska och innehålla en uppdaterad CV (länk till CV-formulär finns i varje annons) samt ett cover letter där du presenterar dig själv och redogör för dina kvalifikationer och tidigare erfarenheter. Lyft särskilt fram dina egna prestationer och vilka resultat du har uppnått i tidigare tjänster. Om du söker fler än en tjänst skall du bifoga CV och cover letter till varje tjänst. Följ instruktionerna i ansökningssystemet.  

Ansökan

För utannonserade JPO-tjänster ska ansökan ske enligt Sidas rekryteringssystem.

Löner och anställningsvillkor

JPO är anställd av FN/internationell organisation. Sida finansierar anställningen och rekryterar tillsammans med FN.

I anställningen ingår:

Lön, utlandstillägg, eventuellt anhörigbidrag, resa tur och retur, flyttkostnader, utbildningsbidrag, hemresa för semester, eventuellt bostadsbidrag samt Ben Ex (pensionsförsäkring genom SPP).

Organisationens så kallade Staff Rules, gäller för JPO. Organisationen erbjuder ett "letter of appointment" så snart kandidaten är formellt samt medicinskt godkänd. Definitiv kontraktsstart beslutas gemensamt av organisationen och JPO.

Samtliga JPO:s som uppfyller grundkraven för JPO-tjänst erbjuds lön efter FN:s löneskala P2 step 1 med en "step"-uppflyttning per år. Anställningen är högst tre år.

Förberedelser inför utresa

JPO ska delta i Sidas obligatoriska förberedelseutbildning. Även medföljande erbjuds att delta. Kursen, som i sin nuvarande form utgör en vecka, behandlar bland annat Sveriges mål, riktlinjer och metoder inom det internationella utvecklingssamarbetet, specifik kunskap om respektive FN-organ, läkarinformation, kulturinformation samt möten med hemkomna JPO:s.

Sida erbjuder kompletterande språkutbildning efter behov och även kompletterande ämnesutbildning som är relevant för tjänsten.

För ytterligare information kan du vända dig till Enheten för kapacitetsutveckling (CAPDEV).

Sidansvarig: Sidas Kommunikationsavdelning

Tipsa en vän