Internationella tjänster

Junior Professional Officer (JPO)

Publicerad: 23 juni 2009 Uppdaterad: 12 oktober 2015

Sveriges JPO-program (Junior Professional Officer) ger yngre akademiker möjlighet att tjänstgöra inom FN och andra internationella organisationer. För många svenskar är programmet det första steget in i FN-systemet.

Sida har i uppdrag av Utrikesdepartementet (UD) att rekrytera till JPO-programmet och sedan 1960-talet har mer än 2 000 svenska JPO:s rekryterats. I dag har Sida drygt 45 Junior Professional Officer i tjänst. Programmet är en viktig del av den samlade svenska satsningen på ökad svensk närvaro vid internationella organisationer.

Sida samarbetar med ett 20-tal internationella organisationer och rekryterar löpande till tjänster för att öka antal kvalificerade svenskar i prioriterade internationella och regionala organisationer. Sida följer upp tjänsterna och utvärderar programmet.

Under 2016 kommer 10 JPO tjänster att rekryteras. Annonsering sker löpande under året.

Kvalifikationskrav

  • Master/magisterexamen som ska vara uttagen vid tiden för ansökan.

  • Svenskt medborgarskap ELLER permanent uppehållstillstånd i Sverige och mycket goda kunskaper i svenska samt viss utbildning genomförd i Sverige.

  • Två till fyra års relevant yrkeserfarenhet, det vill säga avlönade arbeten (se utannonserad tjänst).

  • Mycket goda kunskaper i engelska samt ytterligare ett språk som är relevant för den sökta tjänsten (FN-språk).

  • Den sökande får inte ha fyllt 33 år vid ansökningstillfället.

Sida rekryterar även till barnmorskeprogrammet för UNFPA. Då erfarenhet och utbildning skiljer sig en del från övriga JPO-tjänster så finns ingen exakt övre åldersgräns, och lönenivån är höjd till P3-nivå. Med anledning av erfarenhet och utbildning får även läkare vara äldre än sedvanliga maximalt 32 år. Åldern är maximalt 35 år men lönen är på P2 nivå.

Rekryteringsprocessen

Sida ansvarar för hela rekryteringsprocessen vilket innebär intervjudelen tillsammans med FN, språktest, fackbedömning och arbetspsykologintervjuer. Lediga tjänster inom det svenska JPO-programmet annonseras på Sidas webbplats. Om dina kvalifikationer överensstämmer med kravspecifikationen för den utlysta tjänsten är du välkommen med din ansökan. Ansökan sker på engelska och du följer instruktionen för respektive tjänst vilka dokument som är nödvändiga för ansökan. Lyft särskilt fram dina egna prestationer och vilka resultat du har uppnått i tidigare arbeten. Om du söker fler än en JPO-tjänst följer du alltid instruktioner i annonsen för respektive tjänst.

Villkor

Sida finansierar tjänsterna och organisationen där JPO:n blir placerad är arbetsgivare. Sida följer upp och utvärderar programmet årligen. Då JPO är FN-anställd är det FNs Staff Rules som tillämpas i kontraktet mellan JPO och FN-organisationen. Lönen är på P2 nivå med en stepuppflyttning/år. JPO tjänsten kan maximalt innehas i tre år. Vid andra organisationer är det andra villkor som gäller.

Villkoren omfattar följande: Lön, utlandstillägg, eventuellt anhörigbidrag, resa tur och retur, flyttkostnader, utbildningsbidrag, hemresa för semester, eventuellt bostadsbidrag samt pensionsförsäkring. De flesta FN-organisationer tillämpar regeln om äktenskap för att erhålla medföljandebidrag med mera.

Förberedelser inför utresa

JPO:n ska delta i Sidas obligatoriska förberedelseutbildning. Kursen behandlar bland annat Sveriges mål, riktlinjer och metoder inom det internationella utvecklingssamarbetet, specifik kunskap om respektive organisation, säkerhet, kulturinformation samt möten med hemkomna JPO:s och andra sakkunniga inom olika områden. Sida erbjuder vid behov kompletterande språkutbildning samt eventuell kompletterande ämnesutbildning som är kopplat till JPO-tjänsten. Sida Partnership Forum, SPF, i Härnösand ansvarar för utbildningen innan utresa.

För ytterligare information kan du vända dig till Enheten för kapacitetsutveckling (CAPDEV).


Sidansvarig: Sidas Kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän