Go to main navigation
Internationella tjänster

Junior Professional Officer (JPO)

Sveriges JPO-program (Junior Professional Officer), med ca 3000 fd JPOs i tjänst sedan tidigt 60-tal, är en viktig del av den samlade svenska satsningen på ökad svensk närvaro vid internationella organisationer. Programmet ger yngre akademiker möjlighet att under ett par år tjänstgöra inom FN och andra internationella organisationer. För många svenskar är programmet det första steget in i FN-systemet.

Sida har i uppdrag av Utrikesdepartementet (UD) att rekrytera till JPO-programmet. Sida ansvarar för hela rekryteringsprocessen vilket innebär intervjudelen tillsammans med FN, språktest, fackbedömning samt arbetspsykologintervjuer. FN-organisationen är arbetsgivare och Sida finansiär. Sida följer upp och utvärderar programmet.

I dag har Sida drygt 45 Junior Professional Officer i tjänst. Sida samarbetar med ett 15-tal internationella organisationer och rekryterar löpande till tjänster i USA, Europa, Afrika, Asien, Baltikum samt länder i Central- och Östeuropa. Sida följer upp tjänsterna och utvärderar programmet. Sida följer strategin för kapacitetsutveckling och samverkan som idag sträcker sig under perioden 2014-2017.

Under år 2015 kommer ett 15 tal JPO tjänster att rekryteras. Organisationerna som berörs är UNDP, UNICEF, FN SEKR, WHO, UNWRA, WB och UNFPA. Ny information läggs ut så snart förändringar sker. UNDP och UNICEF tjänster rekryteras under våren. De övriga tjänsterna sätts ut löpande så snart underlaget  är klart för annonsering.

Kvalifikationskrav

  • Master/magisterexamen som ska vara uttagen vid tiden för ansökan.

  • Svenskt medborgarskap ELLER

  • för permanent uppehållstillstånd i Sverige så krävs det mycket goda kunskaper i svenska samt viss utbildning genomförd i Sverige.

  • Två till fyra års relevant yrkeserfarenhet dvs. avlönade arbeten (se utannonserad tjänst)

  • Mycket goda kunskaper i engelska samt ytterligare ett språk som är relevant för den sökta tjänsten (FN-språk)

  • Den sökande får inte ha fyllt 33 år vid ansökningstillfället

(Sida rekryterar även till barnmorskeprogrammet för UNFPA. Då erfarenhet och utbildning skiljer sig en del från övriga JPO-tjänster så finns ingen exakt övre åldersgräns, och lönenivån är höjd till P3-nivå). Med anledning av erfarenhet och utbildning får även läkare vara äldre än sedvanliga maximalt 32 år. Åldern är maximalt 35 år men lönen är på P2 nivå.

Rekryteringsproceduren

Sida har i uppdrag av UD att rekrytera till JPO-programmet. Sida ansvarar för hela rekryteringsprocessen vilket innebär intervjudelen tillsammans med FN, språktest, fackbedömning och arbetspsykologintervjuer. Sida finansierar tjänsterna. FN-organisationen är arbetsgivare och Sida finansiär. Sida följer upp och utvärderar programmet.

Lediga tjänster inom det svenska JPO-programmet annonseras alltid på Sidas webbplats liksom sociala medier såsom Facebook, Twitter m.m. Om dina kvalifikationer överensstämmer med kravspecifikationen för den utlysta tjänsten är du välkommen med din ansökan. Ansökan sker på engelska och Du följer instruktionen för respektive tjänst vilka dokument som är nödvändiga för ansökan. Lyft särskilt fram dina egna prestationer och vilka resultat du har uppnått i tidigare arbeten. Om du söker fler än en JPO-tjänst följer du samma instruktioner i annonsen för respektive tjänst.

Villkor

Då JPO är FN-anställd är det FNs Staff Rules som tillämpas i kontraktet mellan JPO och FN-organisationen. Sida har s k MoU "Memorandum of Understanding" med respektive FN- organisation som vi finansierar JPOs till. Lönen är på P2 nivå med en stepuppflyttning/år. JPO tjänsten kan maximalt innehas i tre år.

Villkoren omfattar följande: Lön, utlandstillägg, eventuellt anhörigbidrag, resa tur och retur, flyttkostnader, utbildningsbidrag, hemresa för semester, eventuellt bostadsbidrag samt Ben Ex (pensionsförsäkring genom SPP). De flesta FN-organisationer tillämpar regeln om äktenskap för att erhålla medföljandebidrag m.m.

Förberedelser inför utresa

JPO ska delta i Sidas obligatoriska förberedelseutbildning. Kursen, som i sin nuvarande form utgör en vecka, behandlar bland annat Sveriges mål, riktlinjer och metoder inom det internationella utvecklingssamarbetet, specifik kunskap om respektive FN-organ, läkarinformation, kulturinformation samt möten med hemkomna JPOs.

Sida erbjuder vid behov kompletterande språkutbildning samt eventuell kompletterande ämnesutbildning som är kopplat till JPO-tjänsten.

Sida Partnership Forum, SPF, i Härnösand ansvarar för utbildningen innan utresa.

För ytterligare information kan du vända dig till Enheten för kapacitetsutveckling (CAPDEV).

Sidansvarig: Sidas Kommunikationsavdelning

Tipsa en vän