Go to main navigation
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon menar att ”vi kan nå millenniemålen om vi agerar nu".

Foto: Laurent Gillieron/EPA/Scanpix

Internationella tjänster

Junior Professional Officer (JPO)

Sveriges JPO-program (Junior Professional Officer) ger yngre akademiker möjlighet att under ett par år tjänstgöra inom FN och andra internationella organisationer. För många svenskar är programmet det första steget in i FN-systemet.

Sida har i uppdrag av Utrikesdepartementet (UD) att rekrytera till JPO-programmet och sedan 1960-talet finns ca. 3000 fd JPOs i tjänst. I dag har Sida drygt 45 Junior Professional Officer i tjänst. Programmet är en viktig del av den samlade svenska satsningen på ökad svensk närvaro vid internationella organisationer.

Sida samarbetar med ett 20-tal internationella organisationer och rekryterar löpande till tjänster i USA, Europa, Afrika, Asien, Baltikum samt länder i Central- och Östeuropa. Sida följer upp tjänsterna och utvärderar programmet. Sida följer strategin för kapacitetsutveckling och samverkan som idag sträcker sig under perioden 2014-2017.

Under år 2016 kommer ett 15-tal JPO tjänster att rekryteras. Annonsering sker löpande under året. 

Kvalifikationskrav

  • Master/magisterexamen som ska vara uttagen vid tiden för ansökan.

  • Svenskt medborgarskap ELLER

  • för permanent uppehållstillstånd i Sverige så krävs det mycket goda kunskaper i svenska samt viss utbildning genomförd i Sverige.

  • Två till fyra års relevant yrkeserfarenhet dvs. avlönade arbeten (se utannonserad tjänst)

  • Mycket goda kunskaper i engelska samt ytterligare ett språk som är relevant för den sökta tjänsten (FN-språk)

  • Den sökande får inte ha fyllt 33 år vid ansökningstillfället

Sida rekryterar även till barnmorskeprogrammet för UNFPA. Då erfarenhet och utbildning skiljer sig en del från övriga JPO-tjänster så finns ingen exakt övre åldersgräns, och lönenivån är höjd till P3-nivå. Med anledning av erfarenhet och utbildning får även läkare vara äldre än sedvanliga maximalt 32 år. Åldern är maximalt 35 år men lönen är på P2 nivå.

Rekryteringsproceduren

Sida har i uppdrag av UD att rekrytera till JPO-programmet. Sida ansvarar för hela rekryteringsprocessen vilket innebär intervjudelen tillsammans med FN, språktest, fackbedömning och arbetspsykologintervjuer. Sida finansierar tjänsterna. FN-organisationen är arbetsgivare och Sida finansiär. Sida följer upp och utvärderar programmet.

Lediga tjänster inom det svenska JPO-programmet annonseras alltid på Sidas webbplats liksom sociala medier såsom Facebook, Twitter m.m. Om dina kvalifikationer överensstämmer med kravspecifikationen för den utlysta tjänsten är du välkommen med din ansökan. Ansökan sker på engelska och Du följer instruktionen för respektive tjänst vilka dokument som är nödvändiga för ansökan. Lyft särskilt fram dina egna prestationer och vilka resultat du har uppnått i tidigare arbeten. Om du söker fler än en JPO-tjänst följer du samma instruktioner i annonsen för respektive tjänst.

Villkor

Då JPO är FN-anställd är det FNs Staff Rules som tillämpas i kontraktet mellan JPO och FN-organisationen. Sida har s k MoU "Memorandum of Understanding" med respektive FN- organisation som vi finansierar JPOs till. Lönen är på P2 nivå med en stepuppflyttning/år. JPO tjänsten kan maximalt innehas i tre år.

Villkoren omfattar följande: Lön, utlandstillägg, eventuellt anhörigbidrag, resa tur och retur, flyttkostnader, utbildningsbidrag, hemresa för semester, eventuellt bostadsbidrag samt Ben Ex (pensionsförsäkring genom SPP). De flesta FN-organisationer tillämpar regeln om äktenskap för att erhålla medföljandebidrag m.m.

Förberedelser inför utresa

JPO ska delta i Sidas obligatoriska förberedelseutbildning. Kursen, som i sin nuvarande form utgör en vecka, behandlar bland annat Sveriges mål, riktlinjer och metoder inom det internationella utvecklingssamarbetet, specifik kunskap om respektive FN-organ, läkarinformation, kulturinformation samt möten med hemkomna JPOs.

Sida erbjuder vid behov kompletterande språkutbildning samt eventuell kompletterande ämnesutbildning som är kopplat till JPO-tjänsten.

Sida Partnership Forum, SPF, i Härnösand ansvarar för utbildningen innan utresa.

För ytterligare information kan du vända dig till Enheten för kapacitetsutveckling (CAPDEV).

Sidansvarig: Sidas Kommunikationsavdelning

Tipsa en vän