På bilden ses representanter från Sida, Forum Syd, Business Sweden samt svensk-somaliska företagare.

Svensksomalier bidrar i utvecklingssamarbete med Somalia

Sida intensifierar nu satsningen på att nå ut till svensksomalier om hur de kan vara med och bygga upp Somalia, genom att till exempel föra tillbaka kunskap eller investera i sitt hemland.