Ett kambodjanskt par lägger ut nät i Mekongfloden. Sidas stöd till Mekongkommissionen främjar en gränsöverskridande hållbar utveckling i området.

Fisk utgör en viktig proteinkälla för en stor del av världens befolkning.

Foto: Andy Eames/AP/Scanpix

Lantbruk & livsmedelsäkerhet

Fiske

Uppdaterad: 12 december 2014

För stora delar av jordens befolkning är fisket inte bara det enda sättet att skaffa föda utan också den enda inkomstkällan. Därför blir det de redan mest utsatta som drabbas hårdast om resurserna skulle sina som en följd av överfiske eller klimatförändringar.

Fiske beräknas utgöra den främsta källan till animaliskt protein för omkring 1 miljard människor, men det är även en inkomstkälla för uppemot 200 miljoner människor.

En majoritet av världens fiskare finns utmed kusterna i länder med utbredd fattigdom, vilket gör fisket till en viktig sysselsättning för ekonomisk utveckling. Dessutom överstiger summan av dessa länders exportintäkter från fiske och annat vattenbruk intäkterna från exporten av ris, kaffe, te och kakao.

Dessvärre har det visat sig att fisket inte längre är den tillförlitliga källa till försörjning som det en gång var för alla de människor som lever utmed världens kustområden. Det storskaliga industrifisket har helt enkelt blivit så effektivt att fångsterna är större än vad bestånden av vissa fiskarter klarar. Även det illegala fisket utgör ett betydande hot mot tillgången på fisk och skaldjur. Situationen blir knappast bättre av att klimatförändringar och miljöföroreningar på många håll bidrar till att rubba havens ekologiska balans.

Riktlinjer för ett hållbart fiske

Sidas direkta bistånd till fiske utgör mindre än en procent av stödet till lantbruk och livsmedelsäkerhet (2012).

Som ett led i Sidas och Sveriges strävan att bidra till ekonomisk utveckling och trygga tillgången till livsmedel för människor som lever i fattigdom bidrar vi till både FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och FN:s miljöprogram (UNEP). I båda fallen handlar det om bidrag till globala respektive regionala program. Detta stöd har bland annat resulterat i riktlinjer och insatser för att komma tillrätta med utsläpp av landbaserade föroreningar, bristande förvaltning av känsliga marina ekosystem, illegalt fiske och stöd till gemensam förvaltning av gränsöverskridande fiskebestånd i bland annat västra och östra Afrika.

Sida och den tidigare utvecklings-forskningsmyndigheten SAREC etablerade i början av 90-talet ett regionalt marint forsknings- och kapacitetsprogram i Östra Afrika ,WIOMSA (Western Indian Ocean Marince Science Association) som än idag samlar akademiska kunskap från regionen och använder detta för policyrådgivning i regionen. Programmet bidrar fortsatt till att öka den marina kunskapen med hjälp av stöd till lokala forskare.

Därutöver har Sida etablerat ett marint råd i Sverige, som fungerar som ett forum för diskussion och rådgivning av övergripande och strategisk karaktär. Rådet engagerar representanter från Sida, Fiskeriverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Världsnaturfonden WWF och Fiskesekretariatet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän