Ett hållbart och effektivt jordbruk är viktigt för att klara framtida utmaningar med klimatförändringar och en ökad befolkning.

Ett hållbart och effektivt jordbruk är viktigt för att klara framtida utmaningar med klimatförändringar och en ökad befolkning.

Foto: GIZ-PROAGRO

vÅra verksamhetsområden

Lantbruk och livsmedelsäkerhet

Uppdaterad: 12 december 2014

Om jordens befolkning ökar till 9 miljarder år 2050, kan vi då producera mat till samtliga människor utan att överutnyttja vår planet? Det är möjligt, säger forskarna, om vi producerar livsmedel på ett hållbart sätt.

Lantbruk är avgörande för allas vår överlevnad och en av de viktigaste försörjningskällorna för fattiga människor på landsbygden. Idag produceras mer mat än någonsin på vår planet, vilket borde kunna täcka allas behov av föda. Men samtidigt saknar mer än en miljard människor tillräckligt med mat, framför allt i södra Asien och Afrika. Samtidigt anses jordbruket vara ett av de största hoten mot vår miljö, på grund av dess bidrag till den globala uppvärmningen och förlusten av ekosystemtjänster*.

Att stödja en utveckling mot mer produktiva och klimat- och miljömässigt hållbara jordbrukssystem är därför viktigt och något som Sida arbetar för. Det bidrar inte bara till minskade utsläpp av växthusgaser och bevarandet av ekosystemtjänster, utan även till minskad avskogning och förbättrade möjligheter för inkomst och sysselsättning.

Ett hållbart jordbrukssystem handlar om att kunna bevara produktiva jordar, rent vatten, effektiv näringscirkulation och biologisk mångfald. En säker kemikaliehantering är också en viktig faktor. Dessutom behöver jordbruket kunna lagra koldioxid och metan, snarare än att bidra till utsläppen av växthusgaser. Bättre kunskap och teknik för hur produkterna som skördas ska kunna förädlas behövs också för att kunna öka den internationella handeln.

Sidas stöd till jordbruk, skogsbruk, fisk samt landsbygdsutveckling utgjorde 6 procent av Sidas totala bistånd 2012 och uppgick till 1,1 miljard SEK. Stödet fokuserar särskilt på att stärka kvinnornas ekonomiska utveckling genom att öka avkastningen och utveckla marknaden för produkterna. Jordbrukets betydelse för livsmedelssäkerhet har blivit allt mer uppmärksammad under senaste år och 70 procent av sektorstödet gick till just utveckling av jordbruk. Stöd till landsbygdsutveckling utgör en fjärdedel av stödet medan fiske utgör mindre än en procent.

Anpassningar till nytt klimat

Klimatförändringarna kommer att påverka odlingsförutsättningarna än mer i framtiden, med torka, stigande temperaturer, översvämningar och extrema väderfenomen. Anpassningar till ett förändrat klimat är därför en viktig aspekt i de program och projekt för livsmedelsförsörjning som Sida stödjer. Det kan handla om att introducera nya utsäden, effektivisera bevattningen eller utveckla alternativa odlingsmetoder. Det kommer även att handla om att bättre säkerställa kustområden för matproduktion, dvs kustfiske och integrerad kustzon hantering.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän