Skolflickor passerar ett FN- fordon i ett flyktingläger utanför El Fasher i norra Darfur.

Skolflickor passerar ett FN- fordon i ett flyktingläger utanför El Fasher i norra Darfur.

Foto: UN Photo/Stuart Price

pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Sudan

Publicerad: 13 oktober 2015 Uppdaterad: 4 april 2016

Sudan är hårt drabbat av väpnade konflikter, torka och översvämningar som driver miljontals människor på flykt. Sida stödjer främst landet genom en FN-administrerad humanitär landfond (Sudan Humanitarian Fund), men också genom samarbete med  civila samhälles-aktörer.

De humanitära behoven i Sudan har främst orsakats av de väpnade konflikterna i Darfur, södra Kordofan och Blå Nilen. Miljontals människor har drivits på flykt av konflikterna, men också på grund av väder och klimat. Både torka och översvämningar är vanliga i delar av landet och effekten av el Niño har förvärrat situationen ytterligare. Man uppskattar att ca 5 miljoner människor i Sudan är drabbade av matosäkerhet och att totalt  6.6 miljoner människor är i behov av humanitär assistans. 

Den utdragna konflikten i Darfur har eskalerats de senaste två åren och den humanitära krisen har på så sätt fördjupats. Nya uppblossande strider i Jebel Marra området i Darfur har pågått sedan januari 2016 vilket har fördrivit ytterligare 130 000 människor på flykt, främst till norra Darfur. Sudan har 3.2 miljoner internflyktingar varav 2.6 miljoner är internflyktingar i Darfurregionen.  Många civila drabbas av de väpnade gruppernas oförutsägbara våld. Humanitära insatser har blivit svårare att genomföra då aktörer både inom FN och lokala organisationer blivit måltavlor för våld och kidnappningar.

Förutom mindre konflikter mellan olika icke-statliga grupperingar pågår en större intern konflikt mellan landets armé (SAF) och Sudans Revolutionary Front (SRF) som kontrollerar Blå Nilen och södra Kordofan,  samt mellan SAF och de tre större oppositionella grupperingarna i Darfur; Justice and Equality Movement (JEM); Sudan Liberation Movement lett av Abdel Wahid Al Nur (SLM-AW); och Sudan Liberation Movement lett av Minni Arkou Minnawi (SLM-MM).

Det finns även en olöst konflikt till Sydsudan, som 2011 förklarade sig självständigt från Sudan. Då även det nya grannlandet Sydsudan är upptaget av interna konflikter har förhandlingarna om ländernas gränser gått i stå.

Responsen koordineras gemensamt av UNOCHA och den sudanesiska Humanitarian Aid Commision (HAC). Andra FN-organ med mycket aktivitet i landet är World Food Program (WFP), United Nations Children’s Fund (UNICEF) och United Nations Refugee Agency (UNHCR).

Sidas stöd till Sudan

Under 2016 fokuserar Sida sitt stöd till den humanitära landfonden (SHF), där Sverige är en av de större givarna. Forsatt stöd till landfonden möjliggör att stödet når de mest utsatta människorna, i synnerhet kvinnor och flickor. Genom att stödja OCHA bidrar Sida också till den humanitära samordningen medan stöd till Svenska Rädda barnen, Internationella Röda Kors Kommitten (ICRC) och UNHCR bidrar till utbildnings- och skyddsinsatser för barn och andra utsatta grupper. Sida, via bidrag till International Aid Services (IAS),  stödjer arbetet med vatten- och sanitetsfrågor. Vidare bidrar Sida till WFPs humanitära flygservice (UNHAS) vilket möjliggör för humanitära aktörer att nå ut med personal och material till människor med humanitära behov i de mest otillgängliga områden.

Sidas stöd kommer även att bidra till att säkerställer att de humanitära principerna upprätthålls i insatser inom flera sektorer, inklusive stöd till stärkandet av befolkningens motståndskraft mot framtida katastrofer.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän